Többféle vevőcsalogató eszközzel találkozunk a mai gazdasági életben, ezért egyre fontosabb ismerni, hogyan történjen az engedmény könyvelése. Az engedmény nemcsak pénzben nyújtható, hanem akár termékben, szolgáltatásban is, és nemcsak közvetlenül az értékesítéskor, hanem utána is realizálható, illetve van, amikor a termék, szolgáltatás árának rendezéséhez –annak idejéhez, módjához– kötődik.

Számlán, nyugtán feltüntetett engedmény

A számla, vagy nyugta végösszege rögtön a vásárláskor kerül korrigálásra, amikor a vásárlás helyén, a meghirdetett árnál olcsóbban kapja meg a terméket a vevő. Ilyen eset, ha jelzik a boltban, hogy valami az adott napon bizonyos % kedvezménnyel vásárolható meg. Szintén ide tartozik, amikor a szezon végén leárazzák a készletet. Az engedmény könyvelésének tisztázása előtt az Áfa trv.-t kell segítségül hívnunk, amely megmutatja, hogy mi tekinthető engedménynek.

Mi lehet engedmény?

Csak az üzletpolitikai célból adott engedményeket ismeri el az Áfa trv. engedményként, valamint az előre hozott fizetéshez és a mennyiséghez kötött engedményeket. Az engedmény könyvelésének meghatározása előtt tehát tisztázni kell, hogy üzletpolitikai célból adták-e. Ha más független fél számára is azonos feltételek mellett elérhető, és az engedmény pénzbeli összege kisebb, mint az engedmény igénybevételére jogosító termék vagy szolgáltatás ellenértéke, akkor üzletpolitikai célú az engedmény.

Kettőt fizet, hármat kap

Az ilyen típusú engedmény üzletpolitikai célú, és az engedmény könyvelése a számlán úgy történik, hogy először fel kell tüntetni mindhárom terméket, majd egyet negatív előjellel, engedményként kell szerepeltetni. Nem tanácsos ingyenesen, azaz 0 Ft-tal feltüntetni a számlán az ajándék terméket, mert az térítés nélküli átadást jelezhet.

Ajándék egyéb termék

Főként kozmetikai termékeknél jellemző, hogy egy megvásárolt termék mellé egy másik – sokszor az átlagnál kisebb kiszerelésű – terméket adnak ajándékba. Mivel nem ellenszolgáltatás nélküli a másik termék, ezért nem számít ajándéknak, hanem természetbeni engedménynek. Az engedmény könyvelése során az adóalapot (ami mindkét termék együttes ára!) az engedményként adott másik termék értékével csökkenteni lehet.

Későbbi vásárláskor felhasználható kedvezmény

Egy kupon vagy egy törzsvásárlói kártya jogosíthatja a vevő arra, hogy a következő vagy egy későbbi vásárlás során engedményt kapjon. Ilyenkor pénzben realizálódik az engedmény. Az engedmény könyvelése során az adóalap a kedvezménnyel csökkentett ellenérték lesz, ha egy meghatározott %, vagy Ft értékű kedvezményt jelent a kupon. De: amennyiben pénzhelyettesítő eszközként funkcionál a kupon, azaz ezzel fizetik a terméket, akkor az így eladott termék telje értéke áfa-alap lesz.

Utólagos engedmények

Az utólagos engedmény tipikus esete, ha minőségi hiba miatt a reklamációt követően engedményt kap a vevő. Ilyenkor az engedmény könyvelése során azt kell megnézni, hogy a teljesítésre kötelezett fél számlát állít-e ki az utólag adott engedményről. Ha nem, akkor a nem számlázott engedmények szabályait kell követni és nem lehet csökkenteni az adóalapot.

Az engedmény lehet még mennyiséghez kötött (rabatt/bónusz) és fizetéshez kötött (skontó). A rabatt esetében előre tisztázni kell a szerződésben, milyen feltételek mellett jár:

  • elszámolási időszak, elszámolási időponttal
  • engedmény mértéke
  • engedmény rendezési módja.

Ha nem számlázza az engedményt az eladó utólag, azaz nincs Áfa- trv. szerinti bizonylat róla, akkor itt sem csökkenthető azzal az adóalap.