A Munka Törvénykönyve nem írja elő az erkölcsi bizonyítvány megkövetelését, kivéve egyetlen esetet. Amikor a 18. évét még be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végző munkáltatóról van szó, ki kell kérni a bizonyítványt. Ilyenkor fontos, hogy az új dolgozó ne szerepeljen bűncselekmény elkövetése miatt a bűntettesek nyilvántartásában.

Erkölcsi bizonyítvány új dolgozónál

A munkáltató ellenőrizheti, hogy a törvény vagy saját maga által meghatározott, a foglalkoztatást korlátozó vagy kizáró feltétel nem áll-e fenn. Ehhez a szerződés aláírása előtt ellenőrizheti a leendő dolgozó bűnügyi személyes adatait.

A munkáltató korlátozó vagy kizáró feltételei

Amennyiben nem törvényben szerepel, hanem a munkáltató elhatározásán alapul a korlátozó, kizáró feltétel, akkor az csak speciális esetet takarhat. Ha az adott munkakörben a dolgozó foglalkoztatása a munkáltató jelentős vagyoni érdeke, törvény által védett titok vagy törvény által védett érdek sérelmének veszélyével járna, kérheti a bizonyítvány bemutatását.

Példa lehet az üzleti titok védelme, a lőszer vagy robbanóanyag védelme, a nukleáris anyagok, vagy veszélyes hulladékok őrzése, de ilyen munkakör az is, ahol kizárólagos utalványozási joga van a dolgozónak.

Munkakörök meghatározása

Mindig az adott munkakört kell mérlegelni, nem pedig foglalkoztatói szinten elbírálni a kérdést. Ez azt jelenti, hogy egy adott munkáltatónál nagy valószínűséggel nem kell mindenkinek erkölcsi bizonyítványt bemutatni. Nem dolgozik ugyanis mindenki olyan munkakörben, ahol üzleti titkokat tudhat meg, vagy jelentős vagyoni érték felett rendelkezhet.

Ahhoz, hogy a munkáltató kérhesse az erkölcsi bizonyítványt, szüksége van egy előzetesen kidolgozott feltételrendszerre. A bűnügyi személyes adatok kezelésének feltételeit előzetesen, írásban kell meghatározni. Utólagosan kidolgozott feltételrendszer nem megfelelő. A feltételrendszert vagy előre át kell adni írásban a dolgozónak, vagy a munkáltatónál helyben szokásos és elismert módon kell közzétenni (intranetre felteszi vagy e-mailben kiküldi).

Meglévő dolgozó erkölcsi bizonyítványa

Kérhet a már meglévő dolgozóktól is erkölcsi bizonyítványt a munkáltató, de csak akkor, ha a feltételek kidolgozása után azt látja, hogy azok fennállnak az adott, már meglévő munkakörre is.

Erkölcsi bizonyítvány átadásának megtagadása

Ha egy új jelentkező megtagadja az erkölcsi bizonyítvány átadását, akkor számíthat rá, hogy a munkáltató nem létesít vele munkaviszonyt. Amennyiben már meglévő dolgozótól kéri ezt a munkáltató, szintén beszélhetünk a további foglalkoztatás ellehetetlenüléséről. Fontos, hogy fel tudja mutatni a foglalkoztató az előre meghatározott feltételrendszert, ugyanis az erkölcsi bizonyítvány bekérése nem lehet annak az eszköze, hogy eltávolíttasson egy dolgozót a helyéről.