Az anyák a szülés utáni fizetés nélküli szabadság alatt nem igazán mérlegelik, hogy a szabadság munkajogilag pontosan milyen néven illeti meg őket. Amikor újra visszamennének dolgozni, vagy újabb gyereket vállalnának, akkor viszont fontossá válnak a határidők és az egyes szabadság fogalmak.

Szülési szabadság

A szülési szabadságról és a fizetés nélküli szabadságról a Munka törvénykönyve rendelkezik. Egy gyermek születésekor az első szabadság a 24 hetes szülési szabadság. Ha a felek máshogy nem egyeznek meg, akkor ebből maximum 4 hetes időszakot a szülés várható időpontja elé kell tenni. Az egybefüggő 24 hét örökbefogadás esetén is jár.

Az ellátásokkal nem igazán lehet párhuzamba állítani, de jellemzően ez az időszak a csecsemőgondozási díj időszaka.

A szülési szabadság után fizetés nélküli szabadságra mehet a szülő.

Fizetés nélküli szabadság

A gyermek harmadik életévének betöltése előtt a szülő fizetés nélküli szabadságra jogosult, ezt a dolgozó kérése szerinti időpontban kell kiadni a részére. A gyermek 10. évének betöltéséig az előzőeken említetten túl szintén mehet a szülő fizetés nélküli szabadságra, a gyermek személyes gondozása érdekében, amíg gyermekgondozási segélyt, gyermekgondozást segítő ellátást folyósítanak a szülőnek.

Nem kell írásban kérvényezni

A szülési szabadság akkor is jár a szülőnek, ha nem kérvényezi nyomtatványon. Több munkahelyen ugyanis nem kérik, hogy írásban nyilatkozzon erről a szülő, mert a jogszabály erre nem is kötelezi őket. A felmondási védelem így is megilleti a munkavállalót az időszak alatt.

Ha nem szeretne a gyermek 3 éves koráig otthon maradni a szülő

A szabadságot megszüntetheti a dolgozó az általa kívánt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló nyilatkozat közlésétől számított 30. naptól. Így a szülő nem tud azonnal visszamenni a munkába, a munkáltatónak van ideje arra, hogy megnézhesse, milyen visszatérési lehetőségeket tud ajánlani. Meg kell vizsgálnia, hogy elérhető-e a szülő régi munkaköre, vagy milyen más munkakört tud felajánlani helyette. Ha letelik a 30 nap, akkor a 31. napon a fizetés nélküli szabadság automatikusan megszűnik.

A fizetés nélküli szabadság után

A fizetés nélküli szabadságot követően többnyire a korábban felhalmozott szabadságok kivétele kezdődik, de itt a munkáltatóval is egyeztetni szükséges. A felhalmozott szabadságot a fizetés nélküli szabadság megszűnése után 60 napon belül ki kell adni. A szabadság vége utáni első munkanapon meg kell jelennie a dolgozónak a munkahelyén. Ezen a napon a felmondási védelem is megszűnik.

Újabb gyermek vállalása

Ha újabb gyermeket vállal a szülő, eldöntheti, hogy előtte visszatér dolgozni, vagy sem. Ha az anya kérte, hogy szüntessék meg a fizetés nélküli szabadságát, de időközben újra várandós lesz, akkor dolgozhat addig, amíg szeretne, majd újra elmehet szabadságra. Az indokolt táppénz akár a fizetés nélküli szabadság véget értével megkezdhető, szabadság kivétele nélkül.

A megszakított fizetés nélküli szabadság folytatása

A munkába visszatért szülő meggondolhatja magát, és mégis inkább otthon maradhat a gyermekkel annak 3 éves koráig. Ilyenkor a munkavállalónak 15 napos határidővel kell bejelentenie a szabadság folytatását, a munkáltató ezt nem akadályozhatja meg.

A felek közti kölcsönös együttműködés megkívánja, hogy 15 napnál hosszabbra vegye a munkavállaló a bejelentés utáni átmeneti időszakot, hogy a munkáltató fel tudjon készülni az újabb helyettesítési időszakra.