A vállalkozások adózási és költségelszámolási kérdései között gyakori téma a gépjármű használat. A cikkben most azt a témát járjuk körbe, amikor a munkaviszonyban álló tanácsadók az egész országban utaznak, és saját gépjárművüket használják.

Kiküldetés

Az SZJA-trv. 3. 11. pont alapján kiküldetés a munkáltató által elrendelt, a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás, különösen a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében a munkaszerződéstől eltérő helyen történő munkavégzés. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatás és a munkavégzés helye is eltér a szerződésben foglalttól. A kiküldetés alól kivétel a lakóhelyről, vagy tartózkodási helyről a munkahelyre történő oda-, illetve visszautazás.

Mi számít munkahelynek

Munkahelynek a munkáltató azon telephelyét kell tekinteni, ahol a dolgozó szokás szerint végzi a munkáját, illetve ha nincs ilyen telephely (vagy több ilyen telephely van), akkor a munkáltató székhelyét tekintjük munkahelynek.

Ha az egész ország a „munkahely”

Amennyiben a dolgozó rendszeresen az ország egész területén, különböző helyeken végzi a munkáját, mondhatjuk, hogy nincs meghatározva konkrétan a munkavégzés helye. Ilyenkor munkába járásnak számít a társaság székhelyére történő utazás, kiküldetésnek, vagyis üzleti utazásnak pedig az egyes telephelyekre történő utazások. A telephelyekre történő utazások lehetnek telephelyek közti utazások és lakóhelyről az egyes telephelyre történő utazás is.

Gépjármű használat elszámolása kiküldetési rendelvényre

Saját gépjármű használat esetén a kiküldetési rendelvény alapján történő költségtérítésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A kiküldetési rendelvényt a kifizető állítja ki, két példányban. Feltüntetik rajta a dolgozó nevét, az adóazonosítóját, az autó gyártmányát, típusát, rendszámát. A hivatali utazáshoz kapcsolódóan szerepel rajta annak célja, időtartama, útvonala. A számításhoz a futásteljesítmény, az utazás költségtérítése, az üzemanyagnorma, és az üzemanyagár feltüntetése is lényeges. Az eredeti példány a kifizetőé, a másolatot a magánszemélynek kell megőriznie.

A magánszemély jövedelmének kiszámításakor nem kell figyelembe venni az üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített km figyelembevételével számított összeget, amennyiben az összeg nem több mint a jogszabály alapján igazolás nélkül elszámolható mérték.

Az igazolás nélkül elszámolható tételek:

a saját személygépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km alapján az üzemanyag-fogyasztási norma és maximum a NAV által közzétett üzemanyagár, valamint a 15 Ft/km normaköltség alapján kifizetett összeg.