A csecsemőgondozási díj folyósítását követően jogosult a szülő a gyermekgondozási díj, a gyed igénybevételére. A szülők előtt itt újabb választási lehetőség nyílik, eldönthetik, hogy ki igényelje a gyed ellátást. Dönthetnek úgy is, hogy tovább dolgozik az ellátásban részesülő, és a másik fél marad otthon a gyermek gondozására.

Az apa gyed igénylése

Amennyiben  a család magasabb összeget realizálhat a gyeddel az apa keresete alapján, akkor érdemes azt a megoldást választani, hogy az apa igényli a gyedet.

Az Eb. trv. alapján gyedre jogosult az a szülő, aki biztosított, amennyiben a gyermek születése előtti két évben is 365 napig biztosított volt. Igényelheti az anya, és az a személy, akinek csedet állapítanak meg, és a biztosítási jogviszonya a csedre való jogosultság ideje alatt megszűnt, feltéve, hogy a csedre való jogosultság a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett, és a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napig biztosított volt. Mindkét esetben feltétel, hogy a gyermek a saját háztartásában nevelkedjen.

Az apa jogviszonya a gyed mellett

Amennyiben magasabb összegre számíthat az apa, érdemes megfontolni a gyed igénylését az ő részéről. Ha vállalkozó az apa, akkor a járulékterhei optimalizálását is jelentheti számára a gyed választása.

Az anya csedre való jogosultságának lejárta után a fenti feltételeknek megfelelő apa kérheti a gyed ellátást. A gyed mellett folytathatja a keresőtevékenységet is. Ha az apa saját vállalkozásában munkaviszonyban dolgozik, akkor a minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól való mentesülés érdekében módosítania érdemes a jogviszonyát társas vállalkozói jogviszonyra.

Anya ellátás nélkül

A gyermek három éves koráig a dolgozót megilleti a fizetés nélküli szabadság, így amennyiben az anya nem kap semmilyen ellátást, akkor is otthon maradhat gyermekét gondozni. Ebben az esetben azonban meg kell fontolni, hogy az anya biztosítása szünetelni fog, hisz fizetés és ellátás nélküli szabadságon lesz (az apa veszi igénybe a gyedet).

Különösen akkor jelenthet problémát a biztosítás szünetelése, ha további gyermeket vállalna az anya. Sőt, szolgálati időt sem szerez ebben az időszakban. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága azonnal megszűnik, ezért be kell jelentkeznie az adóhatósághoz, és havi 7500 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. A gyeden lévő apa átvállalhatja ennek megfizetését.

Az anya számára kiskapu lehet, ha ilyenkor vállal egy másik munkaviszonyt, akár részmunkaidőben, egy másik munkáltatónál. Így lesz egészségügyi szolgáltatása, valamint nem szakad meg a biztosítási jogviszonya sem.

Figyelembe véve a jóhiszeműség és a tisztesség elvét, a főállású munkaadójánál ilyenkor illő bejelenteni az ideiglenesen létesített új munkaviszonyt.