A munkaviszonyban álló kismama sokszor találkozik azzal a helyzettel, hogy a munkáltatója alkukba akarja kényszeríteni annak érdekében, hogy a költségeit csökkentse.

A negatív következmények kivédése érdekében nem szabad belemenni olyan alkukba, amelyek a későbbi ellátások összegét befolyásolhatják.

A munkaviszonyban álló kismama részére a jog felmondási védelmet biztosít, de a várandósság bejelentését igazolhatóan kell megtenni. Nem szabad csak szóban, mindenképp írásban kell megtenni a bejelentést.

Ha mégis elmulasztja az írásos bejelentést, és szóban teszi meg, a munkáltató visszaélhet az információval és megszüntetheti a munkaviszonyt. Ekkor a kismamának nem lesz biztosítási jogviszonya a gyermek születésekor, az ellátások igénylésekor. Ebben az esetben nem kap egészségbiztosítási pénzbeli ellátást, csedet és gyedet. A várandósság ideje alatt fizetnie kell az egészségügyi szolgáltatási járulékot, hogy orvosi ellátást kaphasson.

Munkaviszonyban álló kismama munkaszerződésének módosítása

A munkáltató kitalálhatja, hogy csökkenti a munkavállaló bérét vagy munkaidejét, különféle indokokra hivatkozva. A munkaszerződés módosításához azonban mindkét fél beleegyezése szükséges, tehát a kismamának tisztában kell lennie azzal, hogy ezek egyoldalúan nem módosíthatók. A bércsökkentés a későbbi pénzbeli ellátások összegét is negatívan befolyásolhatja.

Táppénzre küldött kismama

Előfordul, hogy a kismamát már nem tekinti a munkáltató teljes értékű alkalmazottnak, ezért megkéri, hogy menjen táppénzre. A táppénzhez azonban orvosi döntés szükséges, a munkáltató ezt nem kérheti orvosi indok nélkül. Ha úgy látja a munkavállaló, hogy el tudja ellátni a feladatait, akkor ezt a munkáltatónak el kell fogadnia, és teljesítenie kell a foglalkoztatási kötelezettségét. A munkáltató köteles a munkaidő-beosztást módosítani, ha az szükséges a dolgozó egészségi állapotának védelme érdekében. Amennyiben a foglalkoztatás feltételei nem módosíthatók, akkor az egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani a részére, a gyermek 1 éves koráig. Előfordulhat, hogy nem lehetséges egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatás, ekkor fel kell menteni a munkavégzés alól.

Bérezés új munkakör esetén

A kismama munkavállaló a felajánlott munkakör szerinti alapbérre jogosult, amely a szerződése szerinti alapbérnél nem lehet kevesebb. Ha felmentik a munkavégzés alól, akkor a felmentés idejére alapbér illeti meg. Ez alól kivétel, ha a felajánlott munkakört nem fogadja el, és nincs erre alapos indoka.

Munkaviszonyban álló kismama fizetés nélküli szabadságra küldése

A munkáltató nem küldheti fizetés nélküli szabadságra a kismama munkavállalóját. Erre csak a dolgozó kérheti a munkáltatót.

Szerződés határozott idejűre történő módosítása

A határozott idejű szerződés hátrányos a kismama részére, mert nincs végkielégítés, nincs felmondási idő, egyedül a felhalmozott szabadság kifizetése szükséges a munkáltató részéről. Egy ilyen módosításhoz a két fél beleegyezése szükséges, tehát szintén nem lehet kötelezni a várandós munkavállalót ennek aláírására.