A házipénztárban tartható összeg maximális mértékét a vállalkozás jogosult meghatározni. Az összegről a pénzkezelési szabályzatban dönt a társaság vezetése, de a meghatározásában az Art. előírásait figyelembe kell venni.

Pénzkezelési szabályzat

A számviteli törvény előírja a gazdálkodók részére, hogy készítsenek pénzkezelési szabályzatot. A pénzkezelési szabályzatban kell leírni, hogy milyen módon kívánja a pénzforgalmat bonyolítani készpénzben illetve bankszámlán keresztül. A szabályzatban rendezni kell

 • a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
 • a felelősségi szabályokat,
 • a pénzeszközök közti forgalom szabályait (bankszámlán és készpénzben tartott eszközök közt),
 • pénzforgalom bonyolításának rendjét,
 • a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit,
 • az egyes jogcímek eljárási rendjét,
 • napi készpénzállomány maximális mértékét,
 • az eljárást, amely szerint ellenőrizni kell a készpénzállományt,
 • az ellenőrzés gyakoriságát,
 • a pénzszállítás módját, feltételeit,
 • a bizonylatolás rendjét,
 • a bizonylatok nyilvántartási szabályait.

A számviteli törvény alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a társaság egyéni sajátosságai és lehetőségei alapján kell meghatározni a pénz tárolására érvényes szabályokat. A cég vezetése szabadon eldöntheti, hogy mennyi lehet maximálisan a vállalkozás napi készpénz záró állománya. Az összeg meghatározásában azonban az Adózás rendjéről szóló trv. (Art) rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

Az Art. előírásai is befolyásolják a házipénztárban tartható összeg nagyságát

 Az Art. alapján a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó köteles a pénzeszközeit pénzforgalmi számlán bonyolítani, kivéve azt az összeget, amely a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgál. Így azokat a pénzeszközöket, amelyek a készpénzes fizetések céljából nem szükségesek, kötelező pénzforgalmi számlán tartani. A készpénzállomány szükségszerű nagyságát tehát a társaság működési sajátosságai alapján lehet megállapítani. Az indokolt mértéknél magasabban meghatározott készpénzállomány az Art. szabályozásába ütközik.

Az indokolatlanul nagy összegű házipénztárban tartott készpénz bírsághoz vezethet

Az Art. rendelkezésének megsértése mulasztási bírság kivetését eredményezheti a vállalkozással szemben. Természetes személy adózót 200 ezer forintig, nem természetes személy adózót akár félmillió forintig is szankcionálhat az adóhatóság.

Szintén mulasztási bírsághoz vezethet, ha a társaság nem úgy jár el a gyakorlatban, mint ahogyan azt az általa összeállított szabályzatokban leírta. Ha nem a pénzkezelési szabályzatban leírtak alapján kezeli a készpénzkészletet az adózó, vagy ha a közzétett beszámolója a beszámoló szempontjából lényegesnek minősülő információkat nem tartalmaz, vagy tévesen tartalmazza azokat, akkor a NAV mulasztási bírságot szabhat ki rá.