A mikro- kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adója, adóelőlege a tavaly év végén hozott rendeleteknek köszönhetően csökkenthető. Ehhez az szükséges, hogy megfeleljenek bizonyos előírásoknak. A kritériumok szerinti vállalkozások a helyi iparűzési adó mértékét 1%-ra, az adóelőleget pedig 50%-kal csökkenthetik.

Ki veheti igénybe a könnyítést?

A hipacsökkentéssel a kkv-törvény által meghatározott méretnek megfelelő vállalkozások élhetnek, akiknél az éves nettó árbevétel, illetve mérlegfőösszeg nem haladja meg a 4 milliárd forintot. A méret meghatározása során a létszámadatnak mindenképp meg kell felelnie az előírásnak.  Az éves nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg kritériumnál az egyiknek kell csak teljesülnie.

Melyik év adatai alapján lehet jogosult a helyi iparűzési csökkentésre a vállalkozás?

Az adóelőleg 50%-os csökkentése esetén a 639/2020. kormányrendeletben találjuk a minősítés szabályait.

A beszámolókészítésre kötelezett vállalkozás esetén a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó beszámolót, vagy ennek hiányában a becsült mérlegfőösszeget, árbevételt és létszámadatokat kell figyelembe venni. Ha nem kötelezett beszámoló készítésre a vállalkozás, akkor a 2020-ban végződő adóév árbevételadatait, létszámadatait kell alapul venni. Ha 2021-ben induló vállalkozásról van szó, akkor a becsült árbevétel és létszámadatokat kell figyelembe venni.

Az iparűzési adó 1%-ra történő csökkentésekor nincsenek ilyen konkrét előírások, amiből következtetni lehetne arra, hogy itt is az adóelőleg csökkentése kapcsán meghatározott adatokból kell kiindulni. Létezik azonban egy olyan Pm. értelmezés is, amely alapján az adócsökkentésnél a 4 milliárdos értékhatár a 2021-ben végződő adóév nettó árbevételére ill. mérlegfőösszegére vonatkozik.

A nyomtatvány kitöltési útmutatója alapján számolni kell a kapcsolódó és partnervállalkozások adataival is a kkv-minősítés meghatározásakor.

„Kétéves szabály” alkalmazása

Mivel az adóelőleg-csökkentés kapcsán a jogszabály pontosan meghatározza azt az évet, amely alapján a kkv-minősítést el kell végezni, ezért a kkv-törvényben szereplő ún. kétéves szabályt itt nem kell alkalmazni.

Az adócsökkentés lehetőségekor azonban nincs konkrét évre utalás. A rendelet csak az árbevétel illetve mérlegfőösszeg adataira ad szabályt a kkv-kritériumoknál, tehát az adócsökkentés esetében a kétéves szabály alkalmazása tűnik szükségesnek. Az előírások pontosítása, illetve egy egységes jogértelmezés kialakítása nagyban segítené a vállalkozásokat. Van ugyanis egy olyan Pm. jogértelmezés is, amely szerint az ún. kétéves szabály azért nem alkalmazható, mert a rendeletben szereplő 4 milliárdos szabály kontextusa kizárja az alkalmazhatóságát.

Nyilatkozat benyújtása

A vállalkozások akkor vehetik igénybe az 50%-os adóelőlegcsökkentést, ha február 25-ig benyújtanak egy nyilatkozatot a székhelyük, illetve telephelyük szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Telephely meghatározása

A helyi adókról szóló trv.-ben külön meghatározást találunk a vállalkozások telephelyére. Ez nem megfeleltethető a cégnyilvánosságról szóló trv.-ben, az áfa trv.-ben, a tao trv.-ben, vagy az Art.-ban szereplő telephely fogalmaknak.

Helyi iparűzési adó csökkentés katás vállalkozásoknál

Azoknak a katás vállalkozásoknak, akik tételes hipa-alapot választottak, nem kell nyilatkozniuk az 50%-os adóelőleg csökkentés igénybevételéről. Akik adóalapjukként az önkormányzatonkénti 2,5 milliós forintot választották, nincs adóelőleg-bejelentési kötelezettségük. Az önkormányzatok az adófolyószámlán a felére csökkentik az adóelőleg előírásokat az esetükben.