Hogyan csökkenthető a korábbi évek veszteségével a társasági adóalap 2012-ben? A korábbi években az adózó megtehette, hogy a megelőző évek negatív társaságiadó-alapjával az adott évi társaságiadó-fizetési kötelezettségét akár teljes egészében eltüntesse.

Ezévtől az elhatárolt veszteség társasági adó alap csökkentési felhasználása korlátozottabb, mint a korábbi években.  A megelőző években elhatárolt veszteségét 2012-ben már csak legfeljebb az adóalap 50%-ig lehet érvényesíteni. A cikkben a változásokat összegezzük, különösen a cégfelvásárlás és az átalakulás esetében.

Társasági adóalap

A Tao (Társasági adó) trv. az átalakulás és a cégfelvásárlás ügyleteinél is korlátozza az elhatárolt veszteség felhasználhatóságát. E körben olyan ügyletek is történhettek eddig, amelyek nem is igazán gazdasági mozgatórugók miatt jöttek létre. Sokkal inkább indokolatlan adóelőny realizálása miatt. Amelyeket azonban valószínűsíthetően nem e célból hajtanak végre, azok kivételt képeznek a szigorítás alól. A korlátozás nem vonatkozik a negatív társaságiadó-alap időbeli elhatárolására. Tehát az elhatárolt veszteséget továbbra is a keletkezés időrendjében kell felhasználni. Visszamenőleg keletkezett veszteségekre sem érvényes a jelenlegi szigorítás. Az 1997. előtti veszteség az elhatárolás időpontjában hatályos előírások alapján, az 1998-2000 évi veszteség a 2000. december 31-én élő jogszabály szerint és a későbbi veszteség is a keletkezése idején érvényes szabályok alapján használható fel.

Átalakulás

De nézzük az átalakulás esetét! Átalakulásnál a jogutód a jogelődnél keletkezett elhatárolt veszteségből a jogelőd vagyonmérleg szerinti részesedése arányában meghatározott, az adózás előtti eredmény csökkentésére korábban még nem felhasznált részét használhatja fel. Bizonyos feltételeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a jogutód ezt a részt felhasználhassa. Ezek: az átalakulás során a jogutódban többségi befolyást szerzett olyan tag, részvényes, aki, vagy akinek kapcsolt vállalkozása a jogelődben is rendelkezett ilyen befolyással az átalakulás napját megelőző napon. Ide tartozik a jogutód társaság az átalakulás utáni két évben a jogelőd által folytatott tevékenységek közül legalább az egyikből szerezzen bevételt.

Cégfelvásárlás

Cégfelvásárlásnál az adózó akkor nem jogosult a korábbi elhatárolt veszteség felhasználására, ha olyan adózó (vásárló) szerez befolyást benne, aki a korábbi két adóévben nem állt folyamatosan az adózóval vagy jogelődjével kapcsolt vállalkozási viszonyban.

Ezzel el akarják kerülni a jogalkotók, hogy csak azért vásároljanak fel alvó cégeket, hogy azok elhatárolt veszteségét fel tudják használni. Mivel 2012-ben már e törvény szerint lehet érvényesíteni az elhatárolt veszteséget, ezért a 2010-es és a 2011-es évekre is már vizsgálják a kapcsolt vállalkozási jogviszonyt.

Nem feltételezi azonban a törvényalkotó, hogy mindig adókerülés a mozgatórugó. Ezért megállapítja a kivételt képező eseteket is. Például ha a cégfelvásárlónál nincs ugyan meg az elmúlt két évben a kapcsolt vállalkozási jogviszony, de a befolyás megszerzése utáni két évben is folytatja a tevékenységet nem jelentősen eltérő formában, és árbevételt is szerez belőle. Ennek hátterében az a gondolat áll, hogy ha folytatja az új tulajdonos a tevékenységet, akkor valószínűleg nem adónyerészkedés miatt vásárolta fel az adott céget. Másik kivételt képező eset, ha a felvásárolt vagy a felvásárló társaságot már a felvásárlás előtt a tőzsdére bevezették.