Adóvisszatartás formájában igénybe vehető a társasági adóból előadó-művészeti szervezetnek nyújtott támogatás értéke. Milyen feltételei vannak annak, hogy igénybe vegyék az adókedvezményt a vállalkozások, van-e maximális összege a kedvezménynek, vannak-e kizáró okok? Összefoglaltuk, mire kell figyelni, ha ilyen témában szeretne támogatási szerződést kötni vállalkozása.

A támogatás maximális értéke

Támogatásról csak pozitív adóalap esetén van értelme beszélni, azaz csak nyereséges vállalkozás nyújthatja, azonban bármilyen vállalkozás, méretétől, ágazatától függetlenül.

Az igénybe vehető társasági adó kedvezmény mértékének kiszámítása a következő szerint történik:

A társasági adóból fejlesztési adókedvezmény érvényesíthető, maximum annak 80%-áig. A fejlesztési adókedvezmény igénybevétele után számított maradék társasági adóból érvényesíthetőek egyéb kedvezmények, köztük az előadó-művészeti szervezetnek nyújtott támogatás utáni is, maximum az így csökkentett adó 70%-áig.

Ki lehet támogatott?

Támogatott szervezet az az önálló jogi személyiségű színház, balett- vagy táncegyüttes, szimfonikus zenekar, énekkar, kamara-szimfonikus zenekar, kamarazenekar lehet, amelyet az Előadó-művészeti Iroda nyilvántartásba vett, és amelynek alaptevékenysége előadó-művészeti színház-, tánc- vagy zeneművészeti tevékenység.

Támogatási szerződés

A támogatásról a támogatónak és a művészeti szervezetnek szerződést kell kötniük.

A támogatásban részesülő szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kapott támogatás nem több, mint az adott évi jegybevételének 80%-a.

Támogatási igazolás

A társasági adóról szóló törvényben megfogalmazzák, hogy pontosan mit tartalmaz az előadó-művészeti államigazgatási szerv által kiadott támogatási igazolás: a támogatást nyújtó cég nevét, adószámát, székhelyét, a támogatás összegét. Egy adott évben nem adhat ki több igazolást az adott szervezet, amennyiben a már kiadott igazolásokban szereplő értékek összege az adott évi jegybevétel 80%-át eléri.

A kedvezmény érvényesítésének módja, hogy a fentiek szerint adott támogatással nem kell az adózás előtti eredményt növelni.

A társasági adó alapját meg kell emelni a támogatás összegével, ha nem teljesülnek a Tao-trv. 3. mellékletében leírt feltételek, például ha a juttatás külföldi illetékességű részére történik, vagy nincs igazolása a támogatás nyújtójának az adott összegről.