Jellemzően nem egységes kritériumrendszer alapján került szabályozásra a szálláshely-szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő adókötelezettségek, például az idegenforgalmi adó és az áfa.  Érdemes mindkét adónemet külön áttekinteni, hogy átfogó képet kapjunk a vonatkozó rendelkezésekről.

Ingatlan bérbeadás

Az áfatörvény alapján főszabályként adómentes az ingatlan bérbeadás, de ez a rendelkezés nem alkalmazható akkor, ha kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak minősül a bérbeadás. Az áfamentesség tehát nem érvényes idegenforgalmi, turisztikai célú hasznosításnál, függetlenül attól, hogy a bérbeadásra vonatkozó törvényi megfogalmazás alapján ezen hasznosítást is bérbeadásnak kell tekinteni. A szolgáltatás jellegadó tartalma tehát a minősítés alapja.

Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

Akkor beszélünk kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásról, ha

  • az adóalany idegenforgalmi körben biztosít szállást

(vagyis: a szálláshely-szolgáltatás alapvetően turisztikai jellegű). Az ilyen jellegű bérbeadásnál nem érvényes a főszabály szerinti áfamentesség, azaz adóköteles a tevékenység, igaz, a kedvezményes, 18%-os áfakulcs érvényes rá.

Munkásszállások

A munkásszállás nem tartozik az áfaköteles kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás körébe, mert itt kizárható az idegenforgalmi jelleg, hiába rövid idejű a tartózkodás. Az ilyen bérbeadás az általános szabályok szerinti ingatlan – bérbeadás, azaz áfamentes, azonban ha adókötelessé teszik, akkor 27%-os áfával adózik.

Idegenforgalmi adó megfizetése

Azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, idegenforgalmi adófizetési kötelezettség terheli. Adóalannyá váláshoz tehát nem szükséges az, hogy turisztikai, idegenforgalmi jellege legyen a tartózkodásnak.

A vendégéjszaka fogalma nem tartalmazza a turisztikai célú szállásra vonatkozó kritériumot, ezért majdnem minden olyan esetben idegenforgalmi adót kell fizetni, amikor nem állandó lakosként tartózkodik a magánszemély az adott település területén.

Ifa és áfa

A 18%-os áfa és az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség nem feltétlenül esik egybe, vagyis az ifa-fizetési kötelezettség akár akkor is fennállhat, ha nem 18%-os az áfa a szolgáltatásra. Például a munkásszállásokon biztosított szállásnál, amely nem tartozik a 18%-os áfa körbe, viszont idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség felmerül, ha a megszálló személyek lakcímeként nem kerül a szállás bejelentésre.

Mentes azonban az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség alól az adott településen székhellyel/telephellyel rendelkező vagy itt tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó dolgozója által munkavégzés miatt az adott településen tartózkodó magánszemély.

Pénztárgép üzemeltetés

Egyes esetekben csak pénztárgéppel teljesíthető a nyugtaadási kötelezettség, a szálláshely-szolgáltatások teljesítésekor. A TEAOR lista adja meg, hogy mely szolgáltatások pénztárgépkötelesek. A lista szerinti 55.1-55.3 szolgáltatások tartoznak ide, kivéve a falusi szálláshely-szolgáltatást. A TEAOR besoroláshoz a KSH adhat állásfoglalást, amellyel elkerülhetőek a minősítésből fakadó adózási kockázatok.