A magánszemély ingatlan értékesítése adókötelezettséget keletkeztet. Az ingatlan értékesítése után  fizetendő adó összegének meghatározása szempontjából nem közömbös mikor szerezte meg az eladó az értékesített ingatlan tulajdonjogát.

Főszabályként a szerződés hatósághoz történő benyújtása

A törvény fő szabálya szerint a szerzési időpont az a nap, amikor a magánszemély az erről szóló érvényes szerződést  az ingatlanügyi hatósághoz – 1986. július 1. napja előtti szerzés esetén  az illetékhivatalhoz – benyújtotta. Tehát az, hogy mikor fizették ki a vételárat, ilyen szempontból közömbös.

Speciális esetek

Egy opciós szerződéssel szerzett ingatlannál a szerzés napja az a nap, amikor a vevő egyoldalú vételi jogot gyakorló nyilatkozata benyújtásra kerül az ingatlanügyi hatósághoz. Lízingügyletnél, amikor a futamidő végén a magánszemélyre átszáll a tulajdonjog, a szerzés időpontja az ügyleti szerződés megkötésének napja.

Öröklésnél a szerzés időpontja az örökhagyó halálának napja, tehát az a nap, amikor az örökség megnyílik. Kisajátítással, földrendezéssel szerzett csereingatlannál az eredeti ingatlanszerzés időpontjával egyezik meg a szerzés napja.

Ha 1989. január 1. előtt vásároltunk ingatlant jogi személytől, akkor a szerződéskötés napja lesz a szerzés napja.

Ha vagyoni értékű jogról van szó, amely nem kötelezett ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre,  a szerzés napja az erről szóló szerződés megkötésének ideje.

Földterületre épített ingatlan értékesítése

Ha egy földingatlanon épített épület, épületrész megszerzésének időpontja a kérdés, akkor különbséget kell tennünk, hogy 2007. december 31-ig vagy azt követően történt az építés. Amennyiben a földingatlan tulajdonjog megszerzése után, de 2007. december végéig építették az épületet, akkor a szerzés időpontja a földterület megszerzésének napja. Amennyiben 2008-ban vagy később történt az építés (bővítés), akkor két módszer közül választhat a magánszemély a szerzés időpontjának meghatározásához:

  • a használatbavételi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedése, valamint 2016-től a használatbavétel tudomásulvételének, illetve az egyszerű bejelentéssel épített épületnél a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának napja, ha ezt követően már további építés, bővítés nem történt. A szerzés napja tehát nem függ attól, hogy a földterület mikor került a magánszemély tulajdonába.
  • a másik módszernél a bevétel megosztásával választhatjuk, hogy az egyes bevételrészek tekintetében mi a szerzés időpontja. A telek vásárlása, az első ráépítés, majd az esetleges bővítés megszerzésére fordított összeg arányában osztjuk meg a bevételt is, és határozzuk meg a szerzés időpontját e három időpont alapján.