Nem ritka az ingyenes szolgáltatásnyújtás egy vállalkozás életében: egy társaság az egyébként ellenérték fejében nyújtott szolgáltatását nyújthatja időnként ingyenesen is ügyfélkörének. Hogyan viselkedik az ilyen szolgáltatás az áfa adózást tekintve?

Mikor afa-köteles az ingyenes szolgáltatásnyújtás?

Az áfa-trv. alapján az adóalany által ellenérték fejében, belföldön teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után adót kell fizetni.

Ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősül az is, amikor az adózó ingyenesen, saját vagy alkalmazottai magánszükségleteinek kielégítésére vagy a vállalkozástól idegen célok elérésére másnak nyújt szolgáltatást, amennyiben a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.

Áthárított adó levonhatósága

Abban a mértékben, amilyen mértékben az adózó a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany áthárított rá.

Amikor az adóalany egyaránt teljesít adólevonásra jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást és arra nem jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, az előzetesen felszámított adó csak az adólevonásra jogosító termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak betudható részében vonható le.

Ahhoz, hogy megállapítható legyen az előzetesen felszámított adó levonható és le nem vonható része, az adózónak olyan egyértelmű, megbízható nyilvántartást kell alkalmaznia, amely az adólevonási jog keletkezésétől kezdődően alkalmas arra, hogy megmutassa, hogy a termék, vagy a szolgáltatás a használata, hasznosítása során adólevonásra jogosító vagy arra nem jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást szolgál. Amennyiben ez a tételes elkülönítés nem végezhető el, az adóalanynak más szabályok szerint kell elvégezni a megosztást.

A tételes elkülönítés szabályai szerint meg nem osztható előzetes áfát az áfa-trv. 5. sz mellékletében leírt számítási módszer alkalmazásával kell megosztani.

Ingyenes szolgáltatásnyújtás során felhasznált termék, szolgáltatás levonható adója

Előfordulhat, hogy egy áfaalany üzletpolitikai okokból alkalmanként ingyenesen is nyújt szolgáltatást az ügyfélkörébe tartozó társaságoknak. Ilyenkor az áfaalany által igénybevett termékek, szolgáltatások felhasználásra kerülhetnek mindkét típusú, azaz az ingyenes és az ellenértékes ügyletei során is.

Áfakörön kívüli ingyenes szolgáltatásnyújtás

Egy ilyen ingyenes ügyletnél előfordul. hogy az ügylet az áfa-trv. tárgyi hatályán kívüli ügyletnek minősül. Mivel a szolgáltatásnyújtás ingyenes, és nem meríti ki a vállalkozástól idegen cél feltételét, ezért az ilyen ügyleteknél nem kell adót fizetni az ingyenes szolgáltatásnyújtás után. Ha az ingyenesen nyújtott szolgáltatás kapcsán a beszerzéseknél adólevonási jog illette meg az adóalanyt, akkor az ingyenes szolgáltatásnyújtás ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásnak tekintendő, amennyiben fennáll a vállalkozásidegen cél. Egyéb esetben az ingyenes szolgáltatásnyújtásra nincs adófizetési, számlakibocsátási kötelezettség. Az áfakörön kívüli ügyletet nem kell semmilyen, az áfa szabályainak megfelelő bizonylattal kísérni. Körültekintően kell eljárni a vállalkozásidegen cél megállapítása kapcsán. Sok esetben, annak ellenére, hogy maga a nyújtott szolgáltatás a társaság fő tevékenységi körébe tartozik, még fennállhat a vállalkozásidegen cél.

Az áfakörön kívüli ügyletekhez kapcsolódó beszerzésekre nincs levonási tilalom a törvényben. Így ilyenkor az általános szabályok alkalmazandók. Amennyiben az áfakörön kívüli tevékenység nem szolgálja az adóköteles gazdasági tevékenységet, akkor az azzal összefüggésben felmerült beszerzési áfa nem levonható. Ha ez az információ előre ismert, akkor az adóalany már a beszerzéskor nem jogosult a rá átterhelt adó levonására. Ha megosztásra van szükség, akkor a megosztási mutató képzése az adóalanyra van bízva. Nem szükséges a mutató kapcsán az adóhatósággal előre egyeztetni, megállapodásba foglalni.  Eredményét tekintve a mutatónak az áfa-trv.-ben foglalt kritériumoknak meg kell felelnie, az adó csak az adólevonásra jogosító tevékenységhez kapcsolódó arányban kerülhet levonásra.