Az iskolakezdési támogatás adózására nem tartalmaz az szja-trv. kedvező előírást, ezért az ilyen jellegű juttatásokra a törvény más rendelkezéseit kell alkalmazni. Ilyen jellegű támogatás adható utalvány formájában, pénzben, természetben. Értékhatár nélkül adható dolgozónak, vagy közvetlenül a tanulónak is.

Dolgozónak adott juttatás

Fő szabály szerint a juttatással érintett magánszemélynek jövedelme keletkezik, közterheit a juttatóval fennálló jogviszonya szerint kell megállapítani, bevallani és megfizetni. Ha nincs jogviszony a juttatóval, akkor az egyéb jövedelemre vonatkozó adózási szabályokat kell alkalmazni.

Iskolakezdési támogatás utalvány vagy természetbeni juttatás formájában

Utalvány vagy természetbeni juttatás esetén a juttatást terhelő szja-előleget, tb-járulékot akkor is meg kell állapítania a juttatónak, ha nincs lehetősége levonni azt a bevételből. A kötelezettséget a juttatónak rendeznie kell. A magánszemély helyett megfizetett szja-t követelésként nyilvántartásba veszi és beszámíthatja a magánszeméllyel szemben fennálló bármely kötelezettségébe. A magánszemélyt megillető munkaviszonyból származó rendszeres bevétel esetén a beszámítást követően kifizetett összeg nem lehet kevesebb, mint a minimálbér havi összegének fele.

Amennyiben nem lehet beszámítással élni, fel kell tüntetni az adóköteles bevételről kiállított igazoláson a le nem vont adóelőleg összegét. Egyúttal fel kell hívnia a magánszemély figyelmét arra, hogy meg kell fizetnie az adóelőleg le nem vont részét.

A le nem vonható, követelésként nyilvántartott tb-járulék esetében a juttató és a magánszemély megállapodása alapján kell eljárni. Amennyiben elengedi a követelést a juttató, akkor egyéb jövedelme keletkezik a magánszemélynek.

Kedvezőbb feltételekkel adható iskolakezdési támogatás

A digitális oktatás adómentes támogatása is lehetséges, a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép–használattal. A munkáltatónak két lehetősége van ilyen juttatás értéktől független biztosítására:

  • otthoni személyi használatra ad számítógépet, mely eszköz nem kerül a dolgozó tulajdonába
  • olyan utalványt juttat, amellyel számítógép és egyéb perifériái bérelhetők – ezzel mindig lehetséges a legújabb digitális eszközök bérlése.

Csekély értékű ajándékként adott munkáltatói támogatás

Nemcsak munkáltató, hanem bármilyen kifizető adhat a szülőnek vagy közvetlenül a diáknak is csekély értékű ajándékot:

  • egyes meghatározott juttatásként,
  • személyenként maximum évente egy alkalommal,
  • a minimálbér 10%-át meg nem haladó mértékben,
  • termék, szolgáltatás vagy ezekre szóló utalvány formájában.

Két gyermek esetén 3 fő x 20.000 Ft értékű kedvezőbb adózású juttatást kaphat a szülő. A juttatást mindkét szülő munkáltatója adhatja, így akár 120 ezer forintnyi juttatáshoz is juthat a család.

A munkáltató által vezetett nyilvántartásból ki kell derülnie, hogy az adott kifizető az adott szülőnek, tanulónak csak egy alkalommal adott az évben csekély értékű juttatást.

Támogatás rendezvényen adott csomag formájában

A csekély értékű juttatásnál magasabb összegű támogatást adhat a munkáltató, ha egy rendezvényt szervez, ahol a kifizető által viselt költség, beleértve az ajándéktárgyra fordított kiadást is, nem haladja meg a minimálbér 25%-át.

A rendezvényre igaz, hogy:

  • egyidejűleg több magánszemély részére kerül megszervezésre,
  • ingyenes vagy kedvezményes esemény,
  • döntően szabadidőprogramra és vendéglátásra  irányul.

A munkáltató például szervezhet egy „nyárbúcsúztató” eseményt, ahol a résztvevők 50 ezer forint (200 ezer x 0,25) értékű tanszercsomagot vehetnek át.

Ekkor a juttatás egyes meghatározott juttatásnak minősül. A közterhek: a juttatás 1,18-szorosa után 15% szja és 13% szocho.

 

Korábbi cikkeink a témában:

itt olvashat a 2020. évi aktuális szabályokról, és itt a 2019-ben történt változásokról.