A munkáltató és a társas vállalkozás tulajdonában, üzemeltetésében lévő járművekre kifizetett üzemanyag megtakarítás

Mint arról az előzőekben már szó volt, ha a magánszemély az önálló vagy nem önálló tevékenysége gyakorlása során a kifizető tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő járművet használja, akkor az üzemanyag árát a kifizető nem téríti meg költségtérítés címén az azt használó magánszemélynek, hanem a magánszemély a kifizető felé a kifizető nevére szóló üzemanyagszámla alapján számol el. Ekkor a magánszemélynél bevétel nem keletkezik. Fontos hangsúlyozni, hogy üzemanyag megtakarítás címén sem csak a személygépkocsikra fizethető ki jövedelem. A magánszemélynek nem minősülő adóalanyok az üzemanyagköltséget számla alapján számolják el, vagyis az adott jármű fogyasztási normája nem szab a költségelszámolás során korlátot. Ennek köszönhetően az elszámolt üzemanyagköltség vagy kevesebb mennyiségű üzemanyagot jelent mint a fogyasztási norma, vagy többet annál.

Amennyiben a cég tulajdonát képező gépjármű használata során üzemanyag megtakarítás mutatkozik, akkor a munkáltatónak, a társaságnak lehetősége van arra, hogy a járművet vezető dolgozójának, személyesen közreműködő tagjának az általa teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) alapulvételével ezen a címen jövedelmet juttasson. Az ezen a címen megszerzett bevételt a magánszemélynek a jövedelemszámítás során nem kell figyelembe vennie. „Üzemanyag-megtakarításnak minősül az az összeg, amely nem több, mint a gépjármű által futott, útnyilvántartással (menetlevéllel, fuvarlevéllel) igazolt kilométer alapján a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag- fogyasztásának igazolása nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendelet szerinti – korrekciós tényezőkkel módosított – alapnorma, és az APEH által közzétett üzemanyagár figyelembevételével kiszámított összegnek a munkáltató által, a társas vállalkozás által számla (számlák) alapján elszámolt üzemanyag-mennyiség és az APEH által közzétett üzemanyagár figyelembevételével meghatározott összeget meghaladó része”. Az előzőekből következik tehát, hogy csak az üzemanyag mennyiség megtakarítása jogosít „adómentes” kifizetésre.

Üzemanyag megtakarítás kifizetése

Mint az a törvényi rendelkezésekből is következik, az üzemanyag megtakarítás kifizetése nem kötelező. Ez is, mint például a saját gépjármű hivatali, üzleti célú használatára tekintettel kifizetett összeg, a két fél közötti megállapodás kérdése. A munkáltató, a társaság dönthet úgy is, hogy ezen a címen a dolgozóját, személyesen közreműködő tagját nem juttatja jövedelemhez, de születhet olyan megállapodás is, hogy a megtakarításon „osztoznak”, vagyis a magánszemélynek csak a megtakarítás egy része kerül kifizetésre.

Üzemanyag-megtakarítás akkor jelentkezik, ha az útnyilvántartással alátámasztott gépjármű-futás alatt a ténylegesen felhasznált üzemanyag mennyisége, azaz a társaság által elszámolt számlák szerinti üzemanyag-mennyiség kevesebb, mint a Személyi jövedelemadó törvény által elismert üzemanyag fogyasztási normarendelet szerinti korrekciós tételekkel módosított alapnorma fogyasztás. (Ez azt jelenti, hogy a normarendelet szerinti lökettérfogattól függő átalánymérték az üzemanyag-megtakarítás során nem alkalmazható.)

A 60/1992. (IV.1) Kormányrendelet 1. számú illetve 1/A számú melléklete határozza meg az egyes járművek alapnormáját. A mellékletekben nem szereplő típusú, valamint a melléklet alapján meg nem határozható alapnormájú, illetve az eltérő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjárművek esetében az alapnorma értékét a gyártó adatai, vagy az üzemanyag-fogyasztás mérése alapján szakértő állapíthatja meg. A megtakarítás összegének meghatározásakor mindenképpen az APEH által közzétett üzemanyagárral kell számolni. Megtakarítás tehát csak akkor fordulhat elő, ha a gépjármű a fogyasztási normánál kevesebb üzemanyagot fogyaszt, akkor már nem, ha a vásárolt üzemanyag ára kisebb, mint az APEH-ár. Éppen ezért az üzemanyag megtakarítás megállapításához nem az elszámolási időszakban keletkezett, és elszámolt számlák végösszegét, hanem az ezen időszak alatt a számlák szerint felhasznált üzemanyag-mennyiséget kell alapul venni. Akkor sem keletkezhet üzemanyag-megtakarítás, ha a normarendelet szerinti lökettérfogatra megállapított normaátalány magasabb, mint az adott gépjárműre előírt alapnorma mértéke.

Üzemanyag megtakarítás

 A jövedelem megállapításakor nem kell figyelembe venni azt a bevételt amelyet a munkáltatótól az alkalmazottja, a társas vállalkozástól a társas vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő tagja, a munkáltató, a társas vállalkozás által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként az általa teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) alapulvételével üzemanyag megtakarítás címén kap, azzal, hogy üzemanyag megtakarításnak minősül az az összeg, amely nem több, mint a gépjármű által futott, útnyilvántartással (menetlevéllel, fuvarlevéllel) igazolt kilométer alapján a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendelet szerinti korrekciós tényezőkkel módosított alapnorma, és az APEH által közzétett üzemanyagár figyelembevételével kiszámított összegnek a munkáltató által, a társas vállalkozás által számla (számlák) alapján elszámolt üzemanyag-mennyiség és az APEH által közzétett üzemanyagár figyelembevételével meghatározott összeget meghaladó része, ideértve azt az esetet is, amikor a munkáltató, a társas vállalkozás a saját kezelésében lévő töltőállomáson biztosítja az alkalmazottjának, a tagjának az üzemanyag felvételét és az üzemanyag felhasználása során megtakarítás mutatkozik az előzőek szerint meghatározott normához képest. Nem hoz létre társadalombiztosítási kötelezettséget.