A gondnoki lakásban a társasházi gondnok részére ingyenesen biztosított lakhatás SZJA és járulékok fizetését vonhatja maga után.

Ingyenes lakhatás és rezsi

Ha ingyenesen lakik a gondnok a társasház saját tulajdonában álló lakásban, akkor a lakásbérlet szokásos piaci értéke a magánszemély önálló tevékenységéből származó bevétele lesz. Ha a közüzemi díjakat is a társasház fizeti, akkor ezek a költségek is a gondnok bevételét képezik a lakásbérlettel együtt. A jövedelem kétféle módon számítható ki: 10% költséghányaddal vagy tételes költségelszámolással. Jelen esetben a bevétel 90%-a jövedelem, ugyanis használattal összefüggő költség nem merül fel, tehát tételes költségelszámolásnak nincs értelme.

Adókötelezettség a társasháznál

A társasháznak szintén lesz adókötelezettsége. Az általa kifizetett/juttatott jövedelmet terhelő 15% adóelőleget mindenképp meg kell állapítania. Akkor is meg kell állapítani, ha az adóelőleg bevételből történő levonására nincs mód.

Le nem vonható adóelőleg

Amennyiben nincs olyan pénzben teljesítendő kifizetése a gondnok felé, amiből le tudná vonni a megfizetett adóelőleget, akkor az adóköteles bevételről kiállított igazoláson fel kell tüntetnie, hogy mekkora összegű adóelőleget nem tudott levonni. Ezzel együtt fel kell hívnia a magánszemély gondnok figyelmét arra, hogy az adóelőleg le nem vont részét meg kell fizetnie, a negyedévet követő hó 12. napjáig. A gondnok SZJA-bevallásában fel kell tüntetnie a jövedelmet, az adót, negyedéves bontásban az adóelőleget.

A le nem vont adóelőleg részről adatot kell szolgáltatnia a társasháznak a NAV részére.

A járulékok

A biztosítottat terhelő járulékok akkor is mindenképp megfizetendők, ha a foglalkoztató (jelen esetben a társasház) nem tudja azt levonni az adott hónapban kifizetett jövedelemből. A foglalkoztató a megelőlegezett járulékot nyilvántartásba veszi, mint a biztosítottal szemben fennálló követelést. Ha a járulékok nem kerülnek megtérítésre a gondnok által, akkor az SZJA-trv. kamatkedvezményre vonatkozó rendelkezését kell alkalmazni a követelés fennállása alatt.

Szocho fizetése

Az összevont adóalapba tartozó adóalap számításakor figyelembe vett jövedelem után 17% szocho fizetendő. A megfizetése a kifizető kötelezettsége, amennyiben kifizetőtől származik a jövedelem.

A társasháznak az adóelőlegalap-számításnál kiszámolt jövedelem után meg kell állapítania havonta a szochot, be kell vallania és meg is kell fizetnie.