A jogutód munkáltató egyes, feltételekhez kötött esetekben köteles átvenni a már meglévő Kollektív Szerződés rendelkezéseit, de nem minden esetben.

Az Mt. alapján egy gazdasági egység jogügyleten alapuló átvételekor a fennálló munkaviszonyokból származó jogok és kötelezettségek átszállnak az átvevő munkáltatóra. A munkaviszonyok változatlan formában fennmaradnak.

Kollektív szerződés fenntartása

Az átvevő munkáltató az átvételkor hatályos kollektív szerződés feltételeit is köteles fenntartani az átvételt követő egy évig. Van azonban két kivétel, amelyek mentesíthetik a jogutód munkáltatót: ha a kollektív szerződés hatálya megszűnik az átvétel időpontját követő egy évnél korábban, vagy az adott munkaviszonyra egy másik kollektív szerződés hatálya terjed ki az átvételt követően, akkor nem terheli a kötelezettség az átvevő munkáltatót.

A bérmegállapodás kollektív szerződésnek minősül?

Kérdés, hogy egy bérmegállapodás kollektív szerződésnek minősül-e ebben az esetben. Ha igen, akkor a jogelőd kollektív szerződésben szereplő munkafeltételeket nem kell átvennie a munkáltatónak. Azonban egy bérmegállapodás a kollektív szerződés által lefedett témáknak csak egy szűk körére vonatkozik, és elképzelhető, hogy a személyi hatálya sem ugyanaz, mint a kollektív szerződésnek. Nem foglalkozik ugyanis munkaidővel, pihenőidővel, és a jogutódlás következtében átvett munkavállalókkal sem.

Annak eldöntéséhez, hogy egy ilyen bérmegállapodás kollektív szerződésnek minősül-e, azt kell megvizsgálni, hogy a megállapodás kik között jött létre és milyen tartalommal. Munkavállalói oldalon csak szakszervezet köthet kollektív szerződést, ha rendelkezik kollektívszerződés-kötési jogosultsággal. Egy bérmegállapodás munkaviszonyból származó jogot, kötelezettséget szabályoz, ezért kollektív szerződés kötésére jogosult felek között megkötött bérmegállapodás jogi természetét tekintve kollektív szerződés. Kötelezően betartandó megállapodás.

Jogutód munkáltató kötelezettsége

Kérdés, hogy a jogutód munkáltatónak milyen mértékben kell a munkafeltételeket átvennie. Nem helytálló az a hivatkozás, mely szerint a kollektív szerződésben szereplő munkafeltételek megtartására irányuló kötelezettség megegyezik azzal, hogy a kollektív szerződés hatályát fenn kell tartani. A jogutód munkáltató nem lesz alanya a kollektív szerződésnek. A kollektív szerződés a jogelőd munkáltatót kötelezi, nem a jogutód munkáltatót. A jogutód munkáltató számára csak a munkafeltételek fenntartása a kötelezettség.