A munkáltatói juttatások közterhei egyes esetekben átmenetileg csökkentésre kerültek, a vírus okozta negatív hatások mérséklése érdekében. A cikkben összegyűjtöttük, hogy mely kedvezmények érhetőek el mindenkinek és melyeknél van korlátozás a munkáltató tevékenységi körére vonatkozóan.

Mindenki számára elérhető: SZÉP kártya támogatás szochomentessége

A SZÉP kártya támogatás szochomentessége az április 22. és június 30. közti időszakban valamennyi munkáltatóra vonatkozik.

Kedvezményezett tevékenységi körök és a juttatások típusai

A kedvezményezett tevékenységi körbe tartozó munkaadóknál ennél bővebb a kedvezmények listája. Esetükben a járulékmentessség, szochomentesség és mentesség a szakképzési hozzájárulás fizetése alól az egyéb, az összevont adóalapba tartozó jövedelemnek minősülő juttatások utáni közterheknél is alkalmazandó. A juttatás lehet cafeteriában vagy azon kívül adott:

minden adómentesnek, béren kívüli vagy egyes meghatározott juttatásnak nem minősülő juttatás, például:

  • étkezési utalvány
  • helyi utazási bérlet
  • iskolakezdési támogatás
  • biztosítás díja
  • lakáshitel törlesztés
  • iskolarendszerű képzési költség
  • önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás
  • az egyéni számlára a munkáltató által teljesített támogatói adomány, amely a dolgozó munkaviszonyból származó, járulékalapot képező jövedelme.

Egyes meghatározott juttatások

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba a munkáltató által célzott szolgáltatásra befizetett összeg egyes meghatározott juttatás, ezért az erre befizetett összeg 1,18-szorosa után a munkáltatónak 15% SZJA és 17,5% szocho fizetési kötelezettsége keletkezik. Az SZJA trv. 70. par.-ban meghatározott juttatások mind így adóznak az átmeneti időszakban is.

Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások

A kiegészítő önsegélyező szolgáltatásra célzott szolgáltatásként befizetett összeg után a befizetéskor nem kell adót fizetni a dolgozónak és a munkáltatónak sem. A szolgáltatás igénybevételekor azonban a magánszemélynek adóköteles, az összevont adóalapba tartozó egyéb jövedelme keletkezik. A jövedelem összege a szolgáltatás értékével azonos.

Kedvezményezett tevékenységi körök

A kedvezményezett tevékenységi köröket nem soroljuk fel, de megtalálhatóak a 61/2020 kormányrendeletben.

A felsorolt, főtevékenységként folytatott tevékenységi körben az összevont adóalapba tartozó munkáltatói juttatások tekintetében

  • a munkaadónak nem kell számolnia a 17,5%-os szocho és a 1.5%-os szakho fizetési kötelezettséggel, a munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében
  • csak a 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetni a járulékalapot képező jövedelem után, maximum 7710 forintig.

Tényleges főtevékenységnek minősül, ha a foglalkoztató bevételének legalább 30%-a a felsorolt tevékenységből származik, a 2020. március 24-t megelőző fél évben.