A kamatjövedelem nem azonos a köznapi értelemben emlegetett kamattal.

A kamat a kölcsönadott tőke ára, a pénztulajdonos azért szedi be, mert átengedte másnak a pénz elköltésének lehetőségét. A bejegyzésben a magánszemélyek kamatjövedelmének adókötelezettségét elemezzük.

Mi a kamatjövedelem

Kamatjövedelemnek számít:

  • a bankbetétekre, vagy a bankszámla követelés egyenlegre a hitelintézet nyilvánosan meghirdetett feltételei szerinti jóváírt, tőkésített kamat szokásos piaci értéket meg nem haladó része
  • a nyereménybetétkönyv tárgynyereménye
  • a nyilvánosan forgalomba hozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó kamat, hozam
  • egyes biztosítói kifizetésekből származó jövedelem.

Mi az, ami biztosan nem kamatjövedelem?

A nem nyilvánosan forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata a magánszemély és a kibocsátó között fennálló jogviszony szerinti jövedelem vagy egyéb jövedelem.

Egy egyéni vállalkozó esetében a pénzforgalmi számlán jóváírt kamat nem kamatjövedelem, hanem vállalkozói bevétel. Ez alól kivétel az az időszak, amikor szünetelteti a tevékenységét.

A magánszemélynek nem banki szolgáltatás keretében fizetett kamat sem kamatjövedelem, például tagi kölcsön vagy magánszemélyek közti kölcsön esetében. Itt a kamat a magánszemély és az adós között fennálló jogviszony szerinti jövedelem, vagy egyéb jövedelem.

A késedelmi kamat esetében arra a bevételre irányadó rendelkezések alkalmazandók, amely bevétel késedelmes megfizetése miatt merült fel a késedelmi kamat.

Biztosítói kifizetések

Akkor kell kamatjövedelmet megállapítani a biztosítói szolgáltatás teljesítése vagy a biztosítás visszavásárlása esetén, ha nem adómentes a biztosítói kifizetés, vagy nem minősül más adóköteles jövedelemnek.

Főszabályként a biztosító szolgáltatása adómentes, de ez alól vannak kivételek. Nem soroljuk fel mindegyik kivételt, de ilyen pl. az elmaradt jövedelemre irányadó rendelkezések szerint a jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítás alapján fizetett jövedelempótló kártérítés, vagy az a szolgáltatás, amelynek díját vagy díjának egy részét a magánszemély költségként elszámolta (elszámolni egyéni vállalkozóként, vagy őstermelőként is lehetősége van). Azt érdemes még tudni, hogy a baleset- és betegségbiztosításból nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatás összegéből adómentes az a kártérítés rész, amelyet a költségek fedezetére fizettek meg.

Egyéb jövedelem lesz a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, csak halálesetre szóló életbiztosítás alapján történő kifizetés, ha az ilyen biztosítás díját a munkáltató, illetve kifizető adómentesen fizette meg.

Kamatjövedelmet tehát a megtakarítási jellegű biztosítások alapján történő kifizetésekből kell megállapítani, amelyeket fent nem említettünk. Jellemzően ilyenek az 5,10,20 év után elérési szolgáltatást nyújtó életbiztosítások, nyugdíjbiztosítások, járadékbiztosítások. A kamatjövedelem a biztosító teljesítéséből a befizetett díjat meghaladó rész. Főszabályként a kockázati biztosítás díját nem lehet figyelembe venni befizetett díjként, mert az nem befektetési célt szolgál.

Adófizetési kötelezettség

A kamatjövedelem adója 15% személyi jövedelemadó. Nem pénzbeli formában juttatott kamatjövedelem esetén (pl. tárgynyeremény) az adót a tárgy szokásos piaci értékének 1,18-szorosa után kell megállapítani.

A kamatjövedelemnél nem feltétlen esik egybe az adókötelezettség a jövedelem tényleges birtokba vételével, például ha postára adják a nyereményt, akkor az adókötelezettség a postára adás napján keletkezik.

Kamatjövedelem bevallása

Az adót főszabályként a kifizető állapítja meg és vonja le. A belföldről származó kamatjövedelmet, ha megtörtént az adó levonása is, nem kell bevallania a magánszemélynek, és a kifizetőnek sem kell személyenként részletezett bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenie.

 A külföldről származó kamatjövedelmet a magánszemélynek be kell vallania és meg kell fizetnie.