Jövő év januártól a kisadózók viszonylag széles körét érintheti kedvezőtlenül a kata szigorítás, amely kapcsolódik a bejelentésekhez és az adózáshoz is.

Szigorítás a bejelentések terén

Jövő év januártól egy magánszemély csak egyetlen jogviszonyban jelenthető be kisadózóként. Ha a NAV nyilvántartásában már szerepel egy magánszemély kisadózói státuszban, akkor újabb kisadózói bejelentését az adóhatóság vissza fogja utasítani. A rendelkezés indoklása szerint a cél az volt, hogy a kataalanyiságból származó előny ne többszöröződjön. Érdemes év végéig átgondolni, hogy melyik vállalkozásban szeretné megtartani a vállalkozó a kisadózói státuszt. Ha önként nem tesz eleget a kisadózó az előírásnak, akkor januártól visszamenőleg határozat útján törli a NAV a kisadózói státuszokat, a legkorábban létrejött státusz kivételével.

Kata szigorítás a kapcsolt viszonyban álló kifizető esetén

Amennyiben a kisadózónak bevételt juttató szervezet és a kisadózó egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban állnak, a kifizetett összeg 40%-át kiegészítő adóként meg kell fizetnie a kifizetőnek. A kiegészítő adó megfizetése a bevétel juttatásának hónapját követő hó 12. napjáig esedékes. A kifizető havi adatszolgáltatásra is kötelezett, ebben a kisadózó nevét, címét, adószámát kell szerepeltetnie. Abban az esetben, amikor külföldi a kapcsolt vállalkozás, a 40% kiegészítő adót a kisadózó fizeti meg.

A katabevallásnak tartalmaznia kell a belföldi és külföldi kapcsolt vállalkozásoktól szerzett bevételt, a kapcsolt vállalkozás nevét és címét.

Adatszolgáltatás

Megmarad az adatszolgáltatási kötelezettség azokkal a kifizetőkkel kapcsolatban, akik az adott évben több, mint 1 millió forint bevételt juttattak a kisadózónak. Már nem csak azokat a bevételeket kell feltüntetni, amelyekről számlát állított ki a kisadózó, hanem azokat is, amelyeket költségelszámolásra alkalmas bizonylat alapján kapott meg a kisadózó.

Kata szigorítás a 3 millió forintos bevételi határ felett

A leginkább érzékenyen arra a szigorításra reagált a kisadózói kör, amely szerint 40%-os adó megfizetésére kötelezett a kifizető, ha egy adott évben egyazon kisvállalkozó részére 3 millió forintnál nagyobb mértékű bevételt juttat. A 40%-os adót a 3 millió forintot meghaladó rész után kell megfizetni.

A kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adózóknál természetesen nem fizetendő duplán a 40%. Nem alkalmazandó ez a szabály azon összegek után sem,

  • amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásból juttat, egészségügyi szolgáltatást végző kisadózónak,
  • amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat a kisadózónak,
  • amelyet költségvetési szerv az ÁH trv. alapján juttat a kisadózónak.

Itt is igaz, hogy amennyiben külföldi személy juttatja a 3 millió forint feletti bevételt a kisadózónak, akkor a 40%-os adót a kisadózónak kell megfizetnie, és a külföldi személy nevéről, címéről az éves katabevallásban adatot kell szolgáltatnia.

A 3 millió forint feletti bevételrészt figyelmen kívül kell hagyni a 12 millió forint feletti bevételrész megállapításánál.

Magánszemélyektől érkező bevétel

A kata szigorítás nem vonatkozik a kifizetőnek nem minősülő magánszemélyekre, tehát a 40%-os adó csak a vállalkozások közti kifizetéseknél érvényes. Amennyiben magánszemélytől érkezik a bevétel a kisadózóhoz, nincs 40%-os adó.

Házastársak, két külön katás vállalkozásban

Ha egy férj és feleség két katás vállalkozás létrehozását határozza el annak érdekében, hogy egyazon kifizetőtől érkező 3-3 millió forint bevételt be tudják fogadni a 40%-os adó megfizetése nélkül, akkor számolniuk kell azzal, hogy a NAV jogosult megvizsgálni, hogy rendeltetésszerű-e a joggyakorlás. Megnézhetik például, hogy mindkét vállalkozásban van-e olyan személy, aki a szükséges szakismerettel rendelkezik.