A katás vállalkozó partnerének, – azaz annak, aki számlát fogad be tőle- minden év március 31-ig adatot kell szolgáltatnia a NAV felé az előző év alapján, a katás partnernek kifizetett számlákról.

Az adatszolgáltatás tartalma

A Katv. (kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. trv.) tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyek szabályozzák a kisadózó vállalkozások tételes adóját, és amelyek között megtaláljuk a partnereknek előírt adatszolgáltatási kötelezettséget is.

Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell azon katás vállalkozások nevét, címét, adószámát, amelyektől a vállalkozás számlát fogadott be. A kisadózó vállalkozásoknak juttatott bevételt akkor kell feltüntetni, ha az a naptári évben az egymillió forintot meghaladja. Az áthárított áfa nem tartozik a bevételhez.

Kisadózó partnerek

Az adatszolgáltatáshoz segítség, hogy a katás vállalkozók bélyegzőjén feltüntetésre kerül, hogy „kisadózó”. Ha a megrendelő kéri, akkor akár más nyelven is fel lehet tüntetni a megnevezést.

Hogyan lehet az adatszolgáltatást teljesíteni?

A partnernek elektronikusan kell teljesíteni az adatszolgáltatást. A tavalyi évről a 15K102-es nyomtatványt kell benyújtani. A Főlapból egyet kell kitölteni, a 15K102M résznyomtatványból pedig annyit, ahány cégről szolgáltat adatot a vállalkozás.

Ha időközben megszűnik a vállalkozás

Ha jogutód nélkül megszűnik az adózó, akkor a kisadózó partnereiről soron kívüli bevallást kell beadnia, 30 napon belül. Ha a megszűnés utáni 30 nap későbbi, mint március 31., akkor a 2015-ös évre vonatkozó adatokat március 31-ig kell beadni, míg a 2016-os adatokat a megszűnést követő 30 napon belül. Ha jogutódlással szűnik meg a vállalkozás, akkor a jogutódnak kell adatot szolgáltatnia, ebben a jogelőd adószámát is fel kell tüntetnie.

Egy korábbi cikkünkben a katás vállalkozó járulékterheit mutattuk be:

A katás vállalkozó társadalombiztosítási terhei akár kedvezőbben is alakulhatnak, mint más vállalkozóknak, hisz a havi 50 ezer forintnyi kata már eleve kevesebb, mint a minimálisan fizetendő adó- és járulékteher.  Azonban nem mindig a javukra billen a mérleg. Egy induló vállalkozás adózási mód választásának az egyik szempontja az lehet, hogyan alakulnak a társadalombiztosítási terhek és ellátások, a cikkben ezt vesszük végig a katás vállalkozó szemszögéből.

Teher és ellátás

Jó tudni, hogy a katás vállalkozó havi 50 ezer forintos társadalombiztosítási terhe csak 81 300 forintos ellátási alapra teszi jogosulttá, amely az általános szabályok szerint megszerezhető ellátási alapnál kevesebb. A kata azonban emelhető is akár, és 75 ezer forintos befizetéssel már 136 250 forintnyi ellátás „szerezhető”.

Rokkantsági ellátás

Ha a katás vállalkozó a rokkantsági ellátás mellett vállalkozik, akkor nem minősül főállású katásnak, így az 50 ezer forint helyett csak 25 ezer forintnyi katát kell megfizetnie. Neki megéri a katát választani, mert az általános adózási szabályok szerint vagy evásként a havi minimumjárulékot kellene megfizetnie. A katás bevételét nem kell figyelembe vennie a rokkantsági ellátásnál számolt kereseti korlátnál sem.

Heti legalább 36 órás alkalmazott

Ha alkalmazott a katás vállalkozó, akkor 25 ezer forintnyi katát kell befizetnie havonta, amiért semmilyen ellátást nem kap. Vállalkozói kivét vagy tagi jövedelem híján azonban az általános szabályok szerint semmilyen járulékfizetési kötelezettségük nem lenne.

Nappali tagozaton tanuló diák

A főállású és diák katás vállalkozó havi 50 ezer forintos befizetéssel a katás alapra, – 81 300 forintnyi ellátásra-  jogosult.

Kiegészítő tevékenységet folytató katás vállalkozó

Nem feltétlenül éri meg ebben az esetben katás vállalkozónak lenni. Egy nem működő bt. nyugdíjas beltagja például csak havi 6930 forintnyi egészségügyi járulék terhet fizet, ami lényegesen kevesebb még a 25 ezres katánál is.

Cseden vagy gyeten lévő anyuka

Ha a katás vállalkozó csed vagy gyet mellett vállalkozik, akkor amennyiben általános szabályok szerint adózik, nincs minimumjárulék-fizetési kötelezettsége. A katás adózás szerint azonban meg kell fizetnie minden hónapban 50 ezer vagy 75 ezer forintot, ha az adott hónapban a kisadózó a tevékenységébe tartozó munkát végez.

Ha mentesül egy adott hónapban a havi kata megfizetése alól, akkor az hónaponként félmillió forinttal csökkenti az éves 6 milliós alanyi adómentességű bevételi összeghatárt.