Amikor kifizetőtől származik a magánszemély bevétele, és a bevételből összevont adóalapba tartozó jövedelem, akkor kifizetői adóelőleg kerül megállapításra. A kifizetői adóelőleget a kifizetést követő hónap 12-ig elektronikus úton kell bevallani.

Számlát adó magánszemély

A számlát adó magánszemély részére kifizetett bevételből is kell adóelőleg levonni, kivéve, ha a kifizetést egyéni vállalkozó vagy őstermelő magánszemély részére teljesítik. Ekkor nem szükséges a kifizetői adóelőleg levonása, amennyiben az egyéni vállalkozó a számlán feltünteti az egyéni vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát, vagy ha az őstermelő a kifizetésig igazolja a jogállását. Az ilyen jövedelmek után a magánszemélynek kell megfizetnie az adóelőleget.

Lakás bérbeadás speciális esete

A lakás bérbeadásából származó bevételből nem kell adóelőleget megállapítani és levonni, ha a magánszemély nyilatkozik arról, hogy más településen bérel lakást, az SZJA- trv. 17. §. (5) bekezdés szerint.

Kifizetői adóelőleg természetben juttatott bevételnél

Vannak esetek, amikor azért nem vonható le az adóelőleg, mert nem pénzben juttatja a bevételt a kifizető a magánszemély részére. Ekkor az adóelőleg levonható a magánszemélynek juttatott későbbi kifizetésekből (ha van további jövedelem, pl. bér, személyes közreműködői díj). Ha nincs ilyen későbbi pénzben juttatott jövedelem, akkor a bevételről kiállított igazoláson feltüntetendő, hogy mennyi a le nem vont adóelőleg, és ezt a magánszemélynek kell megfizetnie a negyedévet követő hó 12.-ig.

Kifizetői adóelőleg megállapítása

Az adóelőleg megállapításakor figyelembe kell venni:

  • a bevételcsökkentő tételeket
  • a törvény által elismert költségeket, költséghányad vagy átalányköltség levonásával
  • a magánszemély által írásban vagy elektronikusan adott nyilatkozatokat (ha a nyilatkozatot önként vagy felszólításra a magánszemély átadta a kifizetőnek)

Magánszemély által adott nyilatkozatok

Nyilatkozat esetenként vagy az adóévben visszavonásig adható. Egy újabb nyilatkozat adása a korábbi visszavonásának minősül. Elektronikusan és írásban adott nyilatkozat esetén az írásban átadott nyilatkozatot kell figyelembe venni.

A magánszemélynek kötelessége új nyilatkozatot adni, ha a tartalmát érintően bármilyen változás következik be.

Bevételt csökkentő tételek

Nem önálló tevékenységnél a bevételt csökkentheti a magánszemély által fizetett szakszervezeti tagdíj, és az üzemanyag-megtakarításként kifizetett összegből maximum havi 100 ezer forint.

Költségek levonása a bevételből

A bevétel maximum feléig lehet nyilatkozatot adni arról, hogy a kifizető mennyi igazolható vagy igazolás nélkül elszámolható költség, költséghányad figyelembevételével állapítsa meg az adóelőleg alapját. Ha nincs nyilatkozat, akkor a bevétel teljes egésze adóelőleg-alap lesz, de önálló tevékenységből származó bevételnél ilyenkor is elég a bevétel 90%-át adóelőleg-alapnak tekinteni.

Költségtérítésnél a bevételből a magánszemély nyilatkozata szerinti költség levonásával megállapított részt kell adóelőleg-alapként figyelembe venni. A költség meghaladhatja a bevétel felét. Ha nincs ilyen nyilatkozat, akkor maximum a törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség, költséghányad vonható le a bevételből.

Ha nincs költségnyilatkozat, sem rendelkezés, akkor a költségtérítés teljes összege adóelőleg-alapba tartozó összeg lesz, de önálló tevékenységből származó bevételnél a bevétel 90%-át kell csak adóelőleg-alapnak tekinteni.

A magánszemély választása a tételes költségelszámolás vagy a 10%-os költséghányad esetén a teljes adóévben alkalmazandó minden önálló tevékenységből származó bevételre.

Kifizető által kiadott igazolás

A kifizető kötelessége minden esetben igazolást kiállítani és év végén összesített igazolást átadni. Az igazolás tartalmazza az adóelőleg alapját és az adóelőleg számítása során figyelembe vett kedvezményeket.