Jövő év januártól az áfa-alanyoknak nyilatkozniuk kell a kibocsátott és befogadott számlák adatairól. Azonban nem kell minden számlát riportálni, csak a legalább kétmillió forint áthárított adót tartalmazókat.

Olyan termék értékesítése és beszerzése vagy olyan szolgáltatás nyújtása és igénybevétele esetén, ahol az áthárított áfa összege meghaladja a kétmillió forintot, vezetni kell a nyilvántartást. Amit tartalmaznia kell: az eladó vagy vevő áfaalany adószámának első nyolc számjegyét, az áfa alapját, az áthárított áfa összegét, a számla sorszámát, a számla teljesítési időpontját, vagy kibocsátási dátumát.

Az év elejétől áfa-összesítő vezetése

Bevallásban kell szerepeltetni az összesítő jelentést. Az eladó részéről annak az időszaknak a bevallásában, amelyben a számla szerint adófizetési kötelezettsége keletkezett (az ügylet miatt vagy előleg fizetés miatt). A vevő részéről pedig akkor, amely időszakban az adólevonási jogot gyakorolja (az ügylet megtörténte vagy előleg fizetése miatt).

A kiskapuk bezárása

Azért, hogy az ügyleteket, azaz a számlákat ne osszák fel a jelentéstételi határ miatt, az áfa levonásra jogosult számára külön jelentéstételi kötelezettség is él abban az esetben, ha egy adott adómegállapítási időszakban, azonos partnertől kibocsátott több számlájában együttesen meghaladja a kétmillió forintnyi összeget az áfa, és erre adólevonási jogot is gyakorol. Ilyenkor riportolni kell. A riport tartalmazza az eladó adószámának első nyolc számjegyét, az egyes számlákban áthárított áfa összegét összesítve.

Abban a bevallásban kell szerepeltetni a jelentést, amelyben a számla módosítás hatálya figyelembe vételre került. Mindenképp tartalmaznia kell a jelentésnek a számlát módosító okirat sorszámát és számszerűen le kell vezetni a módosításnak az áfaalapra és az áfára gyakorolt hatását. Ha egy olyan számlát érvénytelenítenek, amelyben az áthárított áfa összege meghaladja a kétmillió forintot, akkor az összesítő jelentés szintén szükséges.

Az egyszerűbb adminisztráció érdekében az érintett számlákon kötelező lesz jövőre feltüntetni a vevő nevét és adószámát.

Szankciók

Mulasztási bírságot szabhatnak ki a kötelezettség elmulasztása esetén, magánszemélynél akár 200 ezer forint, más esetben akár 500 ezer forint is lehet..

Hangsúlyozzuk, hogy nem feltétele a vevő részéről az  áfalevonási jog gyakorlásának, hogy az adott számláról a jelentést az eladó elkészítse.

A NAV az ellenőrzéseknél kiválasztási eszköznek használhatja a jelentéseket.