A vállalkozás életében elszámolt költségek a NAV vizsgálatok fókuszában állnak, főként azért, hogy megállapítsák, valóban a cég gazdasági tevékenységének érdekében merültek-e fel.

Fő vizsgálati szempontok

Az elszámolt költségekkel kapcsolatosan a következő szempontok mentén vizsgálódik például az adóhatóság:

  • vannak-e indokolatlanul elszámolt költségek
  • megfelelően használják-e a veszteségelhatárolási szabályokat
  • rendben vannak-e a transzferárdokumentációk
  • adóelkerülés miatti ügyletek felderítése
  • kerültek-e fiktív számlák a könyvelésbe
  • jól használják-e a társasági adózás esetében az adóalapot módosító tételeket.

A költségek két csoportja

Egyes költségek nélkül nem lehetne végezni a bevételszerző tevékenységet, mint például az anyagköltség, míg mások annak ellenére, hogy nem tartoznak a közvetlen költségekhez, mégis szinte minden vállalkozásnál felmerülnek, mint például a marketingköltségek.  Az elszámolhatósági problémák szinte mindig ez utóbbi csoportnál merülnek fel.

A bizonylat nem minden

Tény, hogy a költségek csak akkor számolhatók el, ha van megfelelő bizonylat mögöttük, de mégsem számolhatóak el mind azok a költségek, amelyekről van bizonylata a vállalkozásnak. A szempont, hogy életszerűen és ésszerűen szolgálják a vállalkozás érdekét. A társasági adóról és osztalékadóról szóló trv. (Tao trv.) tartalmaz némi iránymutatást arról, hogy mi tekinthető a vállalkozás érdekében felmerült költségnek és mi nem, de természetesen vannak így is olyan elemek, amelyeknél mérlegelnie kell a vállalkozásnak. Annyiban hasznos talán, hogy a trv. felsorolja a költségek egy részét, hogy azoknál a NAV vagy az adózó nem minősíthet másként, mint ahogyan a törvényben szerepel.

Vizsgálatok tapasztalata

Nagyon sok esetben tartalmilag nem hitelesek a számlák illetve nem a vállalkozás érdekében használták fel az azokon szereplő tételeket. Van, hogy a költségeket fiktív, nem létező cégek nevében állították ki, vagy olyan cég nevében, aki egyáltalán nem állt kapcsolatban a vállalkozással. Mivel fiktív költségek elszámolása jövedelemeltitkolást jelent, ezért a költségvetés szempontjából szja és járulékbevétel-kiesés is az eredménye. Így az adóhatóságnak a társasági adó, az szja és a járulék be nem fizetett összegét is ki kell kalkulálni.

A NAV vizsgálja, hogy az adott időszaki költségek valóban azt az időszakot terhelik-e, vagy más időszakhoz köthetőek.

Sok esetben próbálnak meg a cégek olyan költségeket elszámolni, amelyek nehezen megfoghatóak, mint például tanácsadás, tanulmány-beszerzés, de van, hogy a leltár is meghamisításra kerül annak érdekében, hogy a lakáshoz vásárolt fűnyíró elszámolható legyen.