Az Mt. alapján a költségtérítés fizetése bizonyos esetekben kötelező a munkáltató részéről: a munkáltatónak ugyanis meg kell térítenie a dolgozó azon költségeit, amelyek a munkaviszony teljesítésével kapcsolatban indokoltan felmerültek.

Lakóhely és tartózkodási hely

Két fogalom tisztázása szükséges: lakóhely és tartózkodási hely.

A lakóhely az a cím, ahol a munkavállaló él, amelyben életvitelszerűen lakik.  A tartózkodási hely azon lakás címe, ahol a dolgozó lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül, munkavégzési célból ideiglenesen tartózkodik.

Költségtérítés a munkába járásra

A munkába járást egy kormányrendelet szabályozza, a munkába járással kapcsolatos költségtérítésről szóló 39/2010-es kormányrendelet.

Eszerint a munkába járás két eseményt fed le:

  • a közigazgatási határon kívülről, lakóhely vagy tartózkodási hely, és a munkavégzés helye közti munkavégzési célból történő helyközi v. távolsági utazással és az átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás
  • a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, és a munkavégzés helye közti munkavégzési célból történő napi munkába járás illetve hazautazás, ha a munkavállaló a munkavégzés helyét nem tudja elérni helyi vagy helyközi közösségi közlekedéssel, sem olyan helyi közlekedési eszközzel, amelynek az útvonalát kifejezetten a település külterületén működő munkáltató elérhetősége érdekében létesítettek illetve módosítottak.

A fent már említett kormányrendelet alapján a munkáltatónak meg kell térítenie a dolgozó munkába járását szolgáló teljes árú, illetve kedvezménnyel megváltott bérlete vagy menetjegye árának adott mértékét. A kedvezmény kétféle lehet:

  • a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti kedvezmény,
  • vagy egyéb üzletpolitikai kedvezmény.

Milyen utazásra fizethető költségtérítés?

A bérlet, menetjegy térítés további feltételei: a dolgozó utazhat a munkavégzés helyére belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. osztályán, menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi buszjáraton, elővárosi vasúton, menetrend szerinti hajón, kompon, réven. Hazautazásra igénybe vehet légi közlekedési járművet is.

Költségtérítés a hazautazásra

A hazautazás legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő oda- és visszautazás. A munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés a díj legalább 86%-a. A kifizetett térítés maximálva van:

  • 2010-ben megállapított 30 ezer forint
  • 2011-től a KSH által az előző évre közzétett éves átlagos fogyasztói árindex és az előző évi irányadó összeg szorzata.

A jeggyel, bérlettel a dolgozónak el kell számolnia.

Ha általános munkarendtől eltérő időbeosztással dolgozik a munkavállaló, akkor havonta legfeljebb négy alkalommal történő hazautazásra fizethető költségtérítés.

 

A költségtérítésekhez kapcsolódó kötelező nyilvántartásokról itt írtunk korábban.