Kötelező a költségtérítés kifizetése, azaz a munkavállaló azon költségének megfizetése, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merül fel. Attól függően, hogy milyen nyilvántartást hajlandó vezetni a munkáltató és a munkavállaló, más mértékű adóterhet kell megfizetniük.

Hogyan adózik a magánszemély a költségtérítés után?

A magánszemély által más személytől megszerzett bevétel, vagy annak

  • elismert költséggel,
  • igazolás nélkül elismert költséggel,
  • vagy átalányban meghatározott költséggel

csökkentett része, vagy a bevételnek a törvényben megadott hányada,  (kivétel, ha nem kell a bevételt a jövedelemnél figyelembe venni) adóköteles lesz.

A figyelembe vett költségek

A figyelembe vett költség csak egyszeresen, egy alkalommal, legfeljebb a bevétel összegéig vehető igénybe.

Igazolás nélkül elismert költség a jogszabályban meghatározott mértékig számolható el, ilyenkor ezt a költséget teljes egészében elszámoltnak kell venni. Ha átalányban vagy a bevétel hányadában meghatározott a költség, akkor a bevétel más költséggel már nem csökkenthető tovább.

Költségtérítés

Költségtérítés alatt azt a bevételt értjük, amit az SZJA-trv. által költségként elismert kiadás megtérítésére az adott bevételszerző tevékenység folytatása érdekében vagy hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódóan kap a magánszemély. Nem tartozik ide a magánszemély személyes vagy családi szükségletét kielégítő dolog/szolgáltatás megszerzésére irányuló kiadás -kivéve, ha valamely költségtérítéshez nem szükséges a jogszabály szerint igazolás.

A felek döntésén múlik, hogy mennyi adminisztrációt vállalnak, és így mennyi közterhet kell fizetniük.

Ha egyik fél sem vállal adminisztrációt

Amikor sem a munkáltató, sem a munkavállaló nem vállalja a tényleges költségek kimutatását vagy azoknak a költségeknek a dokumentációját, amelyekhez nem szükséges igazolás, akkor a költségtérítés olyan személyi jellegű egyéb kifizetés lesz, aminek a teljes összege adó- és járulékköteles, a bérrel azonos mértékben. Nem kell útnyilvántartást vezetni sem, ha így szeretne a munkáltató költségtérítést adni a munkavállalójának az autós munkába járáshoz. Fontos azonban, hogy így a legnagyobb az adóteher mindkét félnél.

Ha a dolgozó kimutatja a költségeket

Amennyiben a dolgozó vállalja, hogy kimutatja, igazolja a felmerült költségeit, és erről a munkáltatónak is nyilatkozatot ad, akkor akár a teljes költségtérítés összegét megkaphatja adóelőleg levonása nélkül. Például: munkába járás címén nem számolható el a személygépkocsi-használat költsége, de ha útnyilvántartást vezet a dolgozó, akkor üzleti utazásra már elszámolható lesz. Ilyenkor plusz teherként bejön a cégautóadó is, de ez szintén elszámolható költség.