A könyvvizsgáló kijelölése sok esetben újra aktuális a május végi beszámoló beadása után, ha a korábbi megbízatás csak a beszámoló benyújtásának határidejéig szólt.

Mely cégeknél kötelező a könyvvizsgáló kijelölése?

Azon kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknak szükséges a könyvvizsgálat, amelyeknél az éves nettó árbevétel eléri a 300 millió forintot, a foglalkoztatotti létszám pedig az elmúlt két év átlagában az 50 főt meghaladta.

Önkéntes alapon bármelyik cég felülvizsgáltathatja a beszámolóját könyvvizsgálóval.

Könyvvizsgáló megválasztása

A társaság legfőbb szerve választja meg a könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló a tagi érdekeket védve validálja a könyvelő által készített beszámolót.

A megbízási szerződést a társaság képviseletében az ügyvezetés köti meg az auditorral, de a tagok is, vagy az anyavállalat is támaszthat kritériumokat a szolgáltatóra nézve.

A könyvvizsgáló kijelölése után cégbírósági bejelentés is szükséges

A cégjegyzék kötelező tartalmi eleme a könyvvizsgáló, ezért az auditort be kell jelenteni az illetékes cégbíróságon a bejegyzés miatt. Könyvvizsgáló szervezet esetében a cégjegyzék a személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló adatait is kell, hogy tartalmazza. A bejelentés alapja a legfőbb szerv határozata. Mellékletként be kell nyújtani a könyvvizsgáló által kiállított, az összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozatot.

A könyvvizsgáló megbízatása

A könyvvizsgáló megbízatása csak határozott időre szólhat, társasági jogi szempontból. Minimális időtartama a megválasztástól a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak, maximális időszaka 5 év lehet.

Ha hosszabb időre szól a kinevezés, akkor megspórolhatók a változásbejegyzési eljárás költségei, amelyek a könyvvizsgáló cégbírósági bejelentésével kapcsolatosak. Ha csak éves kinevezés történik, akkor minden évben felülvizsgálhatják a felek, hogy kívánnak-e újabb megbízást kötni egymással.

Ha a személyében felelős könyvvizsgáló kiesik a munkából, és ezért módosítani kell a kijelölt könyvvizsgáló személyét, akkor szükséges a létesítő okirat módosítása és a cégbírósági változásbejegyzési eljárás megindítása, de az alapul szolgáló megbízási szerződést (a társaság és a megbízott könyvvizsgáló cég között) nem kell megváltoztatni.

Fontos figyelni arra, hogy a könyvvizsgáló jogviszonyának kezdő és záró időpontja összhangban álljon a cégjogi szabályokkal, a megkötött megbízási szerződéssel és a könyvvizsgálói elfogadó nyilatkozat tartalmával.