A könyvvizsgáló munkáját érdemes igénybe venni azon cégeknek is, akiknek nem kötelező, de szeretnék a szabálytalanságok számát alacsonyan tartani.

A könyvvizsgáló ellenőrzi, hogy a cég elszámolásai megfelelnek-e mindenben az előírásoknak, szabályoknak, törvényeknek. A könyvvizsgáló átlátja a cég gazdálkodását, képet alkot a folyamatokról, látja a teljes vagyont, jelentést készít, felfedezi a hiányosságokat. Ellenőrzi a könyvelő munkáját, vizsgálja a gazdálkodás szabályosságát.

A könyvvizsgáló nem kötelező, amennyiben

  • az adott üzleti évet megelőző két év átlagában a vállalkozás éves nettó árbevétele nem éri el a 300 millió forintot
  • és ha az adott üzleti évet megelőző két év átlagában a vállalkozásban foglalkoztatottak átlagos számla nem éri el az 50 főt.

Példával: ha 2017-ben és 2018-ban a fent említett kategóriáknál nem éri el az adott határértéke a bevétel és a létszám, akkor 2019-ben nem kell könyvvizsgálót választania a cégnek. Amennyiben 2019-ben megugrik a bevétel és annyival magasabb lesz, hogy a 2018-as és 2019-es év átlagában is meghaladja a 300 millió forintot, akkor a 2020-as év beszámolóját már ellenőriznie kell egy könyvvizsgálónak.  A könyvvizsgáló megválasztása a 2019-es évi beszámoló elfogadásakor esedékes.

A könyvvizsgáló személyét nyilvántartja a cégbíróság

A cégbíróság által vezetett nyilvántartásban szerepel a cég könyvvizsgálójának neve, a jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontja. A cégbíróság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. trv., azaz a cégtörvény alapján veszi fel az adatokat és tartja nyilván.

Működő cég könyvvizsgáló választása

Amikor egy már működő cég választ könyvvizsgálót, akkor a változásbejegyzési kérelmében meghatározza ezen adat változásának időpontját. Az időpontnak későbbinek kell lennie, mint a változás alapjául szolgáló határozat meghozatalának napja. Ha nem tüntetik fel a változás időpontját, akkor a cégadat változás időpontja az alapul szolgáló határozat meghozatalának napja lesz. Ugyanez az eljárás ellentmondó időpont adatok esetén is.

A változásbejegyzési kérelemnél a kérelmet be kell nyújtani a változás bekövetkeztétől számított 30. napig. Benyújtható a kérelem már a változás bekövetkeztének napja előtt is, ha a cég jogosult az érintett adat változásának időpontját meghatározni. Ekkor sem lehet azonban korábbi a kérelem benyújtás napja, mint a változásról hozott döntés napja, és maximum 30 nappal lehet korábbi, mint az adat kérelemben megjelölt változásának időpontja.

Szerződéskötés a könyvvizsgálóval

A megbízási szerződést az ügyvezetés köti meg, a kijelölést vagy választást követő 90. napig. Amennyiben nem kötik meg a szerződést a határidőn belül, akkor a legfőbb szerv kötelessége új könyvvizsgálót választani. A szerződéskötést a Ptk. előírásai alapján kell megkötni.