A magánszemély közérdekű önkéntes tevékenységéről a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló trv. rendelkezik, amely azt is meghatározza, hogy milyen önkéntes cselekedetek tartoznak ebbe a kategóriába. A vírushelyzetben sokan kényszerülnek tétlenségre, közülük sokan nyújtanának szívesen segítséget civil szervezeteknek, vagy akár az egészségügynek.

Hol végezhető közérdekű önkéntes munka?

Közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony formájában fogadó szervezeteknél, intézményeknél folytatható. Fogadó szervezetek lehetnek például a helyi önkormányzatok, társulásaik, nemzetiségi önkormányzatok, költségvetési szervek.

A fogadó szervezet be kell, hogy jelentse a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszternek az önkéntesek foglalkoztatását, és később a változásokat. A bejelentéshez szükséges adatlap letölthető a civil információs portál weboldaláról. A bejelentőhöz egyéb iratokat is csatolni kell, majd postán kell beküldeni.

Szerződés az önkéntes munkáról

A fogadó szervezet és az önkéntes között szerződést kell kötni, amelyet bizonyos esetekben kötelezően írásba kell foglalni. Ezek az esetek:

 • 18. évét még be nem töltött önkéntessel vagy cselekvőképességében korlátozott nagykorú önkéntessel, legalább 10 napra vagy határozatlan időre kötött szerződés,
 • olyan juttatást kap az önkéntes, amely nem számít a munkája ellenértékének,
 • engedélyköteles építési munkában vesz részt az önkéntes, vagy külföldön végzi munkáját,
 • harmadik országbeli állampolgár az önkéntes,
 • valamely fél azonnali felmondáshoz való joga korlátozásra kerül,
 • az önkéntes kéri az írásba foglalást (vagy más jogszabály írja elő).

Korlátozások

Ha egy magánszemély más jogviszony keretében ellenszolgáltatásért is végez munkát az adott fogadó szervezetnél, akkor a munkakörébe tartozó feladatok tekintetében nem végezhet közérdekű önkéntes jogviszonyban is tevékenységet. A korlátozás fennáll jogszabályi kötelezésen, jogerős bírósági határozaton, hatósági kötelezésen alapuló tevékenység esetén is, ezek fennállása esetén sem végezhető az önkéntes tevékenység az adott fogadónál. Önkéntes jogviszonyt a tanuló sem létesíthet azzal az intézménnyel, amellyel tanulói vagy kollégiumi tagsági viszonyban áll.

Költségtérítés, juttatások a közérdekű önkéntes munkáért

Az önkéntesnek nem jár ellenszolgáltatás a tevékenységért. Térítést, juttatásokat azonban kaphat ő is. A törvény megnevezi, hogy mely juttatások nem számítanak ellenszolgáltatásnak:

 • munkaruha, védőfelszerelés, anyag
 • utazás,  szállás, vagy étkezés biztosítása, ezen költségek megtérítése
 • kiküldetési rendelvényen igazolt saját személygépkocsi használatára vonatkozó kifizetés
 • védőoltás, szűrővizsgálat, amelyek a tevékenység biztonságos ellátásához kapcsolódnak
 • iskolarendszeren kívüli képzések
 • a tevékenység ellátásához szükséges állat költségei (pl. élelmezés, egészségügyi költségek)
 • az önkéntes tulajdonában, használatában lévő eszközök működtetésének költségei
 • az önkéntesre kötött biztosítások díja
 • önkéntesnek fizetett külföldi napidíj, vagy nem magyar állampolgár önkéntesnek adott magyarországi napidíj
 • önkéntesnek adott jutalom.

Biztosítotti jogviszony

Közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy nem biztosított, járulékot nem kell fizetnie. Jogosult azonban baleseti egészségügyi szolgáltatásra. A fogadó szervezetnek nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie az önkéntes után.