A NAV egyik feladata, hogy nyilvántartást vezessen az adózással kapcsolatos tényekről, adatokról, körülményekről és ezekről igazolást állítson ki az adózó kérésére, ilyen például a köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás. 2013 óta, az adózók adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében folyamatosan egyszerűbbé válik az igazolások kiadásának eljárása.

Változások az igazolások kiadásában

2016-tól megszűnt az együttes adóigazolás kiállításának lehetősége. Az együttes adóigazolás az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott tartozásokat is tartalmazta. Az adó- és vámfolyószámla integrációja miatt viszont már az adóigazolás is magában foglalja a vámhatóságnál nyilvántartott adótartozást, vámtartozást. Az adóigazolás mindig tartalmazza a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozások adatait is.

Köztartozásmentes adatbázis

Az igazolásokat a NAV a nyilvántartásában szereplő adatokból, a kiállítás napján érvényes állapot szerint, az adózó kérésének megfelelő, illetve a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki. Az adóigazolás hatósági bizonyítványnak minősül.

2013-tól az egyik egyszerűsítés következményeként általánosan elfogadhatóvá vált a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés ténye. Ha tehát egy jogszabály előírja adóigazolás benyújtását, akkor az teljesítettnek tekinthető, ha a NAV az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartja. Az adatbázis elérhető itt: https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes

Kik szerepelhetnek a listában?

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) tartalmazza, hogy kik szerepelhetnek a köztartozásmentes adózók között. A nyilvántartásban az adózó neve, elnevezése, adóazonosítója szerepel, amennyiben:

  • nincs az állami adó- ill. vámhatóságnál nyilvántartott nettó tartozása, sem köztartozása a közzétételt megelőző hó utolsó napján
  • nincs behajthatatlan, de el nem évült tartozása
  • nyilatkozata alapján a közzététel előtti hónap utolsó napjáig esedékes befizetési (és bevallási) kötelezettségének eleget tett
  • nincs felfüggesztve az adószáma
  • nem áll csődeljárás, végelszámolás, felszámolás alatt
  • nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek
  • csoportos adóalanyiság esetén nincs az adóalanynak áfa-tartozása

A NAV a köztartozásmentes adatbázist minden hónap 10. napján frissíti. A törlésről az adózót elektronikusan és írásban is értesíti.

Mikor van szükség az igazolásra?

Ha nem szerepel az adózó a köztartozásmentes adatbázisban, vagy épp szerepel benne, de nem jogszabályon alapuló eljárásban (pl. egy bank) kérik tőle a tartozásmentesség igazolását akkor szüksége lehet az igazolás kiállítására. Akkor is szükséges lehet az igazolás, ha a köztartozásmentességet speciális követelményeknek megfelelően kell igazolni (pl. 6 hónapon, vagy egy éven túlit kell igazolni), illetve ha a tartozásmentességen kívül a NAV nyilvántartásában meglévő egyéb adat igazolására is szükség van, valamint ha álláskeresési járadék megállapításához szükséges az igazolás.

Kérelem benyújtásának folyamata

A megfelelő kérelem benyújtását követő hónap 10. napján a NAV felveszi az adózót a köztartozásmentes adatbázisba, ha megfelel a feltételeknek. A kérelem teljesítettnek tekintendő, ha felveszik az adózót az adatbázisba. Kérelmet elektronikusan lehet csak benyújtani. Ha korábban már szerepelt az adózó az adatbázisban, és törölték, akkor szintén csak kérelem benyújtása után kerülhet vissza.

Amennyiben nem teljesíti valamelyik feltételt az adózó, akkor a NAV felszólítja 10 napos határidővel a hiánypótlásra. Ha ez nem történik meg a határidőben, akkor elutasító határozatot hoznak. A hiánypótlási felhívás tartalmazza, hogy mely feltételnek nem felel meg az adózó, természetesen a tartozás pontos összegével együtt. Fellebbezés iránti kérelem nyújtható be az elsőfokú határozat kézhezvételétől induló 8 napon belül, és ezt a kérelmet 8 napon belül kell a NAV-nak elbírálnia.