A közvetített szolgáltatások közül nem mindegyik alvállalkozói teljesítmény, de amennyiben egyes előírt követelményeknek megfelel, az alvállalkozói teljesítmény közvetített szolgáltatás is egyben.

Azért rendkívül fontos, hogyan kerülnek besorolásra a tételek, mert a beszámoló összeállításakor, az iparűzési adó megállapításakor vagy egy tétel áfa adózási megítélése kapcsán történt félreértések akár bírságot is vonhatnak maguk után.

A közvetített szolgáltatás feltételei

Ha a szolgáltatás változatlan formában kerül továbbértékesítésre, és a továbbértékesítés vagy közvetítés lehetősége már a megkötött szerződésből látszik, valamint a számla is úgy kerül kiállításra, hogy a közvetítés ténye kiderül, akkor közvetített szolgáltatásról beszélhetünk.

Közvetített szolgáltatások fogalmát a számviteli trv. tartalmazza. A legfontosabb megállapítás, hogy az adott gazdálkodó egyben vevő és nyújtó is a szolgáltatásnál. A vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye egyértelműen megállapítható. Tehát az adózó nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is változatlan formában értékesíti.

Közvetített szolgáltatás elszámolása

Elszámoláskor a 27-es számlák (Közvetített szolgáltatások) között kell a szolgáltatást nyilvántartásba venni, és csak értékesítéskor számlázzuk tovább. A költsége a 81-es számlák (Anyagjellegű ráfordítások) közül a 815-re kerül (Eladott – közvetített – szolgáltatások értéke), bevétele a 915-re. A feltételek teljesüléséért, a szerződés megfelelő megfogalmazásáért az adózót terheli a felelősség.

Alvállalkozói teljesítmények

A számviteli trv. nem foglalkozik az alvállalkozói teljesítmények fogalmával. A Ptk. szerinti fogalmat érdemes használni. Eszerint a vállalkozó az őt terhelő kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében igénybe vehet közreműködőt, aki a munka valamely elemét elvégzi helyette. A vállalkozó a saját teljesítményéhez veszi igénybe az alvállalkozót. Az alvállalkozó munkája beépül egy olyan komplex szolgáltatásba, amelyet a cég maga állít elő, és annak részévé válik. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás alapvető tulajdonságai megváltoznak.

Egy építési vállalkozó példáján tudnánk bemutatni az alvállalkozói teljesítményt: az építési vállalkozói alvállalkozót kér fel a villanyszerelésre. Ekkor a megrendelő felé az építési vállalkozó nem a villanyszerelést számlázza tovább, hanem egy komplex kivitelezési szolgáltatást. A villanyszerelés beépül a főszolgáltatásba.

Az alvállalkozói teljesítmény megfelel a közvetített szolgáltatás kritériumainak, de csak akkor, ha minden feltétel adott. Önmagában az alvállalkozás még nem jelenti azt, hogy az közvetített szolgáltatásként is kezelhető lenne. Ha a közvetített szolgáltatások között nem vehető figyelembe az alvállalkozói teljesítmény, akkor azok ellenértékét az igénybe vett szolgáltatások közé kell sorolni.