Külföldiek hazánk területén üzletszerű gazdasági tevékenységet fióktelep vagy kereskedelmi képviselet útján folytathatnak, illetve önálló vállalkozóként vagy belföldi székhelyű gazdasági társaságban szerezhetnek részesedést.

A működési és adózási tudnivalóik közül válogattam néhány érdekesebbet a cikkben, amelyekkel azoknak is érdemes tisztában lenniük, akik fiókteleppel kerülnek kapcsolatba gazdasági tevékenységük során.

Létrejötte

A fióktelep cégnyilvántartásba vétellel jön létre, és amennyiben engedélyhez kötött az általa folytatott tevékenység, akkor ezt az engedélyt a fióktelepnek is külön be kell szerezni. A hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben önállóan eljárhat a fióktelep, jogképes és kötelezettségeket is vállalhat. Egy külföldi vállalkozás több fióktelepet is létrehozhat Magyarországon, de azok képviseleti tevékenységet nem végezhetnek a külföldi vállalkozás nevében.

Mit érdemes tudni külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepeiről

A fióktelep működéséhez szükséges vagyont a külföldi vállalkozásnak kell biztosítani, és az korlátlanul felel a fióktelep tartozásaiért is.

A belföldi székhelyű vállalkozásokhoz hasonlóan kell a közterheket teljesíteniük a fióktelepeknek, az adófizetésnél a nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek figyelembevételével.

Érdekes kérdés, hogy kivel állnak jogviszonyban a fióktelepnél foglalkoztatott alkalmazottak: a külföldi vállalkozással. A külföldi vállalkozás a munkáltatói jogokat a fióktelep útján gyakorolja.

Megszűnése

Hogyan szűnik meg egy fióktelep hazai működése? Megszűnhet kérelemre vagy hivatalból. A kérelemre történő megszüntetéskor nem lehet köztartozása a vállalkozásnak, nem folyhat a külföldi vállalkozás ellen hazánkban bírósági eljárás, fizetésképtelenségi eljárás nem lehet folyamatban sem a vállalkozás, sem a fióktelep ellen. A Cégközlönyben közzé kell tenni a hitelezői igényekre szóló felhívást.

Adózása

Az adózási jogszabályok szerint a fióktelep a külföldi vállalkozás adózási ügyvivője. A fióktelepek önálló alanyai az adójogviszonyoknak, de olyan nyilatkozatokat, amelyek kihatnak több belföldi telephelyre, csak együttesen tehetnek. A fióktelep belföldi adótartozásaiért a külföldi vállalkozás valamennyi belföldön fellelhető vagyona erejéig köteles helytállni.

A fióktelepek a számviteli trv. hatálya alá tartoznak. Jegyzett tőkeként mutatják ki azt a vagyont, amelyet a külföldi vállalkozás a működéséhez, tartozásai fedezéséhez a rendelkezésére bocsátott. A vagyon lehet pénzeszköz és egyéb eszköz is, az eszközökről írásbeli megállapodást kell írnia a külföldi vállalkozással, ennek hiányában a vagyon jogcíme támogatás, végleges pénzeszköz-átadás vagy értékesítés ellenértéke lehet csak.

Ha a fióktelep és a külföldi vállalkozás viszonyában olyan tételek merülnek fel, amelyek nem igényelnek pénzügyi rendezést, akkor ezeket az azonos devizaösszegű tételeket össze kell vezetni év végén, a forintban jelentkező különbözetet pedig vagy pénzügyi műveletek ráfordításaként vagy bevételeként kell elszámolni.

A fióktelepekről rendelkező törvény: A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseletről szóló 1997. évi CXXXII. trv. (Fióktrv.).