A magyarországi lakáskiadás sok külföldön dolgozó magyar esetében jelent fejtörést az adóbevallás kitöltésekor.

A külföldi jogviszonyban állók, ha már évek óta külföldön élnek, gyakran adják ki itthoni ingatlanukat, miközben egy másik országban lakást bérelnek.

Lakáskiadás jövedelmének adóztatása

A külföldi adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemélynek magyar adóbevallást is be kell nyújtania, ha belföldi ingatlan bérbeadásából jövedelme keletkezik. Az szja-trv. alapján az ingatlan bérbeadásából származó jövedelemnél a jövedelem abból az országból származik, amely államban maga az ingatlan található. Az ingatlanvagyonból származó jövedelmek a forrás országban adóztathatók, ezt a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények sem írják felül.

Adószám nem szükséges, de bizonylatot ki kell állítani

Ahhoz, hogy az itthoni lakáskiadás megfeleljen az adótörvényeknek, nem kell adószámot kérni a magánszemélynek. Kivétel ez alól, ha a magánszemély

  • egyéni vállalkozó,
  • vagy a tevékenysége nem az áfa-trv. szerinti adómentes ingatlanbérbeadás,
  • vagy a lakáskiadásra adókötelezettséget választ,
  • illetve ha kötelezve van közösségi adószám kiváltására.

A magánszemély köteles számviteli bizonylatot kibocsátani a bérbeadási tevékenységéről.

Adózás a lakáskiadás után

A jövedelem után 15% szja megfizetési szükséges. A jövedelem a bevétel és a felmerült költségek különbözete. A tételes költségelszámolás helyett 10% bizonylat nélküli költség levonás is alkalmazható.

A jövedelem után szochot nem kell fizetni.

A külföldön bérelt lakás díja levonható a bevételből

A külföldön dolgozó magánszemély levonhatja a bevételéből a külföldön bérelt lakás adott évben igazoltan megfizetett díját. Feltétele, hogy mind a bérlés, mint a bérbeadás időtartama meghaladja a 90 napot és a bérbe vett lakással összefüggésben a magánszemély más tevékenységből származó bevétellel szemben nem számol el költséget  vagy a kifizetett bérleti díjat senki sem téríti meg számára. Amennyiben több lakást ad ki a magánszemély, az együttes bevételt csökkentheti az általa fizetett bérleti díjjal.

A külföldön fizetett bérleti díj elszámolása során arra kell figyelni, hogy olyan külföldön kiállított bizonylatot kérjen a magánszemély, amely tartalmazza a kiadás összegének minden adatát, a pénznemet is. Az átváltás a kiadás napján érvényes MNB honlapján közzétett árfolyamon, vagy a megelőző hónap 15. napján érvényes árfolyamon történik. A szerződést, a bizonylatokat és a banki átutalás bizonylatát az elévülési időig meg kell őrizni.

A bevétel csökkenthető év közben, az adóelőleg alapjának meghatározásakor is.

Ha a bérbeadás bevétele magasabb, mint a külföldön bérelt ingatlan bérleti díja, akkor a különbözet után az adóelőleget a magánszemély állapítja meg és vonja le, és a juttatás negyedévét követő hónap 12. napjáig megfizeti.