Igazgatósági, felügyelőbizottsági tagság esetén tiszteletdíj és juttatás fizethető a magánszemély részére. Gyakran előfordul multinacionális társaságoknál, hogy több tagvállalatnál (más országban lévőnél) létesít jogviszonyt egy olyan munkavállaló, aki a magyar társaságnál áll munkaviszonyban.

Általános szabályok

A személyi jövedelemadót a magánszemély illetőségének államában kell fizetni, kivéve, ha a magánszemély a munkát külföldön végzi, vagy a külföldi jövedelem mentességéről nemzetközi szerződés rendelkezik másként. Az igazgatósági, felügyelőbizottsági tiszteletdíj itthon a nem önálló tevékenységekhez tartozik. A jövedelemszerzés helye az az ország, ahol a jogi személy székhelye található.

Egyezmény alapján történő adóztatás

Amikor a magyar magánszemély olyan országban működő társaságtól kap tisztségviselői díjazást, amellyel fennáll egyezmény, akkor az egyezmény rendelkezései mentén kell eljárni. Az OECD Modellegyezmény 16. cikk alapján a fenti esetben a tiszteletdíj és hasonló kifizetés a külföldi államban adóztatható.

Egy igazgatótanácsi térítésnek nem feltétele a fizikai jelenlét a külföldi államban. Elképzelhető, hogy egy évben csak egy-két alkalommal tartózkodik a külföldi vállalkozásnál a magánszemély.

A magyar – belga egyezmény eltérően rendezi az adóztatást: amennyiben az igazgatótanácsi vagy felügyelőbizottsági tag igazgatási vagy technikai jellegű napi tevékenység végzéséért díjazást kap, a díjat nem a fent említett 16. cikk, hanem a nem önálló munkára irányadó 15. cikk alapján kell leadózni.

Több országból kapott tiszteletdíj és juttatás

Ha több országban is részesül egy magyar adóilletőségű személy igazgatósági térítésben, akkor minden idevágó egyezmény rendelkezéseit figyelembe kell venni. Ha az egyezmény alapján az adott országban adóztatható a magánszemély, akkor Magyarországon nem terheli szja-fizetési kötelezettség. A forintba átszámított összeget az itthoni adóbevallásba tájékoztató adatként kell beírni.

Tiszteletdíj és juttatás adózása egyezmény hiányában

Ha az adott országnak nincs kettős adóztatást elkerülő egyezménye Magyarországgal, akkor a jövedelmet be kell vallani, mint nem önálló tevékenységből származó jövedelmet. A külföldön megfizetett adó 90%-át le lehet vonni a magyar szja-ból, de a levonás nem haladhatja meg az erre az adott jövedelemre fizetendő szja összegét.

Hogyan kell rendezni a biztosítási kötelezettséget?

A külföldi foglalkoztató a biztosítással járó kötelezettséget Magyarországon teljesíti. Ehhez a 08INT bevallást kell benyújtania. Érdekesség, hogy a bevallási kötelezettség elmulasztásáért, a járulékok és a szocho megfizetéséért a felelősség nem őt, hanem a munkavállalót terheli.

Főszabályként az összevont adóalapba tartozó adóalap számításánál figyelembe vett jövedelem után kell a szochot megfizetni. Ha a jövedelem után nem kell itthon szja-t fizetni, akkor a Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelem után kell megfizetni a szochot, mely a szerződésben meghatározott díj összegével egyenlő.