Az egészségügyi szolgáltatások fedezeteként fizetendő az egészségügyi szolgáltatási járulék. A járulék fedezi a tb. alatt igénybe vehető orvosi ellátásokat, a tb-támogatással megvásárolható gyógyszer- gyógyászatisegédeszköz-, gyógyfürdőellátásokat.

Az idei év július 1-től a járulék meg nem fizetéséhez komolyabb szankciók kapcsolódnak, mint a korábbi időszakban.

Kinek kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie?

Köteles egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére, aki legalább egy éve bejelentett magyarországi lakóhellyel vagy szálláshellyel rendelkezik, nem számít biztosítottnak a Tbj. trv. alapján, és semmilyen más jogcímen sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra.

Ha egy magánszemély bizonytalan a biztosítási jogviszonya felől, az ügyfélkapun keresztül is tájékoztatást kaphat. Az ügyfélkapun bárki lekérdezheti, hogy munkáltatója bejelentette-e. A szolgáltatások menüpontban a „Biztosítási jogviszony lekérdezése” pont alatt az 1998. január 31-e óta létrejött és az azon a napon már létező jogviszonyokat lehet lekérdezni.

Meg nem fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék következménye

A júliusban életbe lépett szigorítás alapján, amennyiben egy, a járulék fizetésére kötelezett magánszemély nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, és a hátralékának összege több, mint a havi összeg hatszorosa, akkor érvénytelenítésre kerül a társadalombiztosítási azonosító jele, az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele szempontjából. Ez azt jelenti, hogy egészségügyi szolgáltatást csak térítés fizetésével vehet igénybe. A díjat bizonylat ellenében kell megfizetni, a szolgáltató szabályai szerint. A díjakat és a díjfizetés szabályait az egészségügyi szolgáltató köteles közzétenni, és a szolgáltatás megkezdése előtt a díj várható összegéről tájékoztatni az érintett személyt.

A 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendeletben olvasható, hogy ilyen esetben a sürgősségi ellátásoknál a díj a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által fizetett finanszírozási díj összege, de esetenként maximum 750 ezer forint.

Felhívás a NAV-tól az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére

A NAV 2020. októberében levelet küldött azon magánszemélyek részére, akik több havi egészségügyi szolgáltatási járulékkal tartoznak. A hathavi járulékösszeg jelenleg 46 260 Forint. Amennyiben ennél több a tartozás, már nem jár ingyenes egészségügyi szolgáltatás a magánszemély részére. A leveleket a NAV az adózó elektronikus tárhelyére küldi, ha nem rendelkezik ilyennel, akkor a postai címére. A levél kézhezvétele után az elmaradást felhalmozó magánszemélynek lehetősége van megfizetni a tartozását, és ezzel megelőzheti a taj-számának érvénytelenítését. Ha problémát okoz a tartozás rendezése, kérhet fizetési könnyítést is.

Hogyan lehet rendezni a tartozást?

  • átutalással
  • sárga csekken
  • egyéb elektronikus fizetési módon az EFER rendszeren keresztül
  • házibankos átutalással az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank felületén
  • bankkártyával
  • más, túlfizetés adónemről történő átvezetéssel.

Az átutalási megbízásnál a közlemény rovatba be kell írni az adóazonosító jelet.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékról korábban itt írtunk.