Mikor jogosult táppénzre az egyéni vállalkozó keresőképtelenség esetén? Milyen járulékokat kell megfizetnie? Milyen összegű járulékot fizet az evás egyéni vállalkozó? Cikkünkben az egyéni vállalkozók táppénzre jogosító jogviszonyának lényeges kérdéseit járjuk körül.

Keresőképtelenség vs táppénz

Érdemes előbb tisztázni, hogy mi a különbség a keresőképtelenség és a táppénz között. Ha valaki keresőképtelen, akkor kaphat táppénzt, ám ez nem feltétel nélküli. A keresőképtelenség megállapítása az orvos feladata, a táppénzjogosultság pedig az adott egészségbiztosítási szakigazgatási szerv vagy  tb-kifizetőhely elbírálásán múlik.

Járulékfizetési kötelezettség

A biztosítás fennáll a biztosítás alapját képező jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig. Ez egyéni vállalkozó esetében a nyilvántartásba vételtől a törlés napjáig áll fenn. A táppénz jogosultságot a járulékfizetési kötelezettség alapozza meg.

Az egyéni vállalkozónak meg kell fizetnie:

  • 10%-nyi nyugdíjjárulékot
  • 8,5%-nyi egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot.

Ezek alapja:

  • vállalkozói jövedelem szerinti adózásnál a vállalkozói kivét
  • átalányadózásnál az átalányban megállapított jövedelem.

A nyugdíjjárulékot legalább a minimálbér után, az egészségbiztosítási és a munkaerőpiaci-járulékot legalább a minimálbér másfélszerese után kell fizetni.

A pénzbeli ellátások számításakor fontos kérdés, hogy mit tekintünk minimálbérnek. Ha az egyéni vállalkozó által személyesen végzett főtevékenység legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, akkor a garantált bérminimumot kell alapul venni, amely havi 114 ezer forint, egyéb esetben a havi 98 ezer forintot.

Mentesítő körülmények

Mikor mentesül az egyéni vállalkozó a járulékfizetés alól:

  • olyan időszakban, amikor táppénzben (baleseti is), gyes-ben, gyed-ben, tegyás-ban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül
  • katonai szolgálatot teljesít,m int önkéntes tartalékos
  • fogvatartott idejét tölti
  • egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti (ügyvéd vagy közjegyző a kamarai tagságát).

Akkor mentesül a teljes hónapban a járulékok megfizetése alól, ha a teljes hónapban fennáll a fentiek közül valamelyik, egyébként arányosan kell fizetni.

Evás vállalkozó a minimálbér után fizet nyugdíjjárulékot, illetve másfélszerese után egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, de nyilatkozhat úgy, hogy magasabb járulékalap után fizet járulékot, így magasabb összegű ellátásra lesz jogosult.

A táppénzre való jogosultság nem jelenti azt, hogy automatikusan kap is táppénzt, hiszen lehet, hogy nem keresőképtelen. A keresőképtelenség és a járulékfizetéssel járó biztosítási jogviszony egyaránt feltétele a táppénz kifizetésének.