A gépjárműadó helyi adó, a helyi önkormányzatok szedik be. Arról készítettünk összefoglalót, milyen különleges esetei vannak a gépjárműadó fizetésének, mikor nem kell fizetnie a mozgássérült tulajdonosnak, vagy a muzeális autó tulajdonosának?

Mikor nem áll fenn gépjárműadó-fizetési kötelezettség?

2012. március 30-a óta az adómentesség megállapításához kapcsolódó súlyos mozgáskorlátozottság három módon igazolható:

  • az illetékes kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve által kiadott a közlekedőképességről szóló szakvélemény másolatával (2012. július 1. előtt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal volt az illetékes),
  • a Fot. (fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény) szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozattal, vagy
  • az Mr. (5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról) 3. sz. mellékletében (IGAZOLÁS tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről) meghatározott igazolásmásolattal.

Átmeneti rendelkezésként 2012. szeptember 15-ig felhasználható volt a BNO kódok* alapján legalább 40 %-os egészségkárosodást elszenvedett személy esetén a szakértő szerv által kiállított igazolás, illetve december 31-ig az ún. „7 pontos igazolás”**,  mindkettő természetesen csak a saját lejárati idején belül.

2013-tól az ún. „7 pontos igazolás”** vagy a „BNO kódos”* szakvélemény nem jogosít gépjárműadó alóli mentességre, azaz nem tekinti a tulajdonosát súlyosan mozgáskorlátozottnak.

Mit kell tehát tenni a jogosultság fenntartásához? Jelentkezni kell a lakóhely szerinti jegyzőnél v. okmányirodánál a megfelelő iratokkal, pl az orvosi dokumentációval, és az így kapott új igazolással már érvényesen mentesül a helyi gépjárműadó fizetése alól. Hogyan történik a felülvizsgálat? vagy a kérelmező által benyújtott iratokkal vagy a benyújtott iratokkal és új fizikoterápiás orvosi vizsgálattal. Ha nem tette meg még előző évben, hanem csak 2013-ban nyújtja be az igényét a felülvizsgálatra a magánszemély, akkor adómentessége csak az új igazolás kiállítását követő hó 1. napjától él.

Mi az eljárás muzeális jellegű gépjárműveknél? 2004-ig volt hatályos a Gjt. törvény azon pontja, amely ilyen járművekre adómentességet adott. 2005-től az OT betűjelű rendszámtáblával ellátott járműveket kivették a Gjt. hatálya alól, ezért nincs gépjármű adófizetési kötelezettség az ilyen autókra. Ez azt is jelenti, hogy ha nincs OT rendszáma a járműnek, mindenképp fennáll az adófizetési kötelezettség. Legalább 30 éves járműre lehet az OT rendszámot kérvényezni a közlekedési hatóságnál, és a nyilvántartásba vételt követő hó 1. napjától már nem áll fenn az adókötelezettség.

(*A BNO kódrendszer a betegségek nemzetközi osztályozására szolgál az egészségügyben.

 ** 7 pontos igazolás: háziorvos által 2011. július 1-ig kiadható igazolás a súlyos mozgáskorlátozottságról)

Hivatali gépjármű üzleti célú használata

Hivatali gépjármű üzleti célú használata esetén a kifizető az üzemanyag költségét fizeti ki, mely összeggel a magánszemély elszámol a kifizetővel, üzemanyagszámlával, útnyilvántartás alapján, a költséget a 60/1992.(IV.1) kormányrendeletben meghatározott üzemanyagnorma és az üzemanyagár alapján számítva. Adómentes esetben nem hoz létre társadalombiztosítási kötelezettséget. A foglalkoztatónak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján juttatott személyi jövedelemadó alap után 24 százalékos nyugdíjbiztosítási és 5 százalékos egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. A biztosított 9,5 százalékos nyugdíjbiztosítási, valamint 4 százalékos egészségbiztosítási egyéni járulék fizetésére kötelezett. A nyugdíjjárulékot az éves felső határ 2008-ban napi 19 500 forint, évi 7 137 000 forint figyelembe vételével kell levonni

Regisztrációs adó

  • A regisztrációs adótábla korrekciója: Jelentősen csökkennek a regisztrációs adótételek. A környezetet legkevésbé szennyező, új személygépkocsik adótétele a hatályos adótétel valamivel kevesebb, mint 20 %-ára csökken, az elektromos meghajtású, kizárólag elektromos úton tölthető személygépkocsik adója 0 Ft lesz. A rosszabb környezetvédelmi mutatójú, régebbi személygépkocsik adótétele is csökken azonban ennek aránya a környezetbarát autókhoz képest kisebb.
  • Az EURO-5-ös motorok megjelenésével egy új oszloppal egészül ki az adótábla: A cél, hogy a legkedvezőbb adótétel csak a legújabb fejlesztésű, környezetbarát személygépkocsikat illesse meg.
  • Megteremtődik az elektronikus eljárás lehetősége.
  • A gépjárműflotta-üzemeltetőkre sajátos adókötelezettség vonatkozik: A gépjárműflotta-üzemeltetők számára, az általuk magyarországi használatra bérbe adott, ám külföldi rendszámú személygépkocsi után a bérbe adás időtartamával arányos regisztrációs adót kell fizetni. Az adó összege az egyébként fizetendő adó és a bérbe adási időszakhoz rendelt százalékos értékek szorzata lesz, minél rövidebb a bérleti szerződés időtartama, annál kisebb az adó összege. Ha a bérleti időszakot megelőzően a bérleti szerződés megszűnik, az időarányos adót vissza lehet igényelni.
  • Adófizetés ellenében a külföldi rendszámú személygépkocsit Magyarországon vezető személyt nem lehet a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti azon bírsággal sújtani, amely a külföldi rendszámú személygépkocsik magyarországi használatához kapcsolódik. A bírság alóli mentesülés érdekében a vámhatóság által kiadott igazolást kell bemutatni.