A munkabérletiltás a NAV egyik eszköze lehet arra, hogy az adókötelezettségüket önszántukból nem teljesítőktől be tudja szedni követelését. A végrehajtási eljárások során vagyoni kényszert alkalmaz az adóhatóság, amelynek eszközei lehetnek a munkabér és egyéb járandóságok, a pénzforgalmi szolgáltatóknál kezelt összegek, az ingó és ingatlan vagyontárgyak.

Munkabérletiltás kezdeményezése

Azoknál a magánszemélyeknél, akik munkahellyel rendelkeznek vagy egyéb kereső tevékenységet folytatnak, kezdeményezhető a munkabérletiltás, a végrehajtási eljárás bármely szakaszában. Leginkább akkor alkalmazzák, ha az adósnak nincs más vagyona, amelyből biztosíthatná a NAV, hogy a követelése teljesüljön. Ha lenne más vagyon, de úgy találja az adóhatóság, hogy a munkabérletiltás gyorsabb és költséghatékonyabb megoldás, miközben az adós méltányolható érdekei sem sérülnek, szintén élhet ezzel az eszközzel.

A letiltás kézbesítése

A letiltás kézbesítésével beáll annak hatálya is. A NAV a kifizető részére küldi a munkabérletiltásra vonatkozó felhívását.

A letiltásról írásban kell intézkedni. A munkabérletiltásban szerepelnie kell:

  • adós nevének, azonosító adatainak, adóazonosító jelének
  • a végrehajtási ügy számának
  • a követelés jogosultjának, és a jogcímnek
  • a tartozás összegének (megbontva tőkére és késedelmi pótlékra)

A kifizetőt tájékoztatni kell arról, hogy milyen

  • kötelezettségei keletkeztek azzal, hogy a munkabérletiltást megkapta,
  • következményei lesznek, ha nem tesz eleget a letiltásnak
  • jogorvoslati lehetőségei vannak és azoknak milyen illetékvonzata van.

Elévülés

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy amennyiben hosszabb idejű a munkabérletiltás, időnként meg kell vizsgálni, hogy a követelés nem évült-e el. Ha esetleg időközben elévült, akkor vissza kell vonni a végrehajtói letiltást és meg kell szüntetni az eljárást. Ennek ellenére az adós dönthet úgy, hogy mégis teljesíti a tartozását.

A munkahelyváltás

Amennyiben munkahelyet vált a magánszemély, nem kell visszavonni a letiltást és újat kiadni, mert a munkáltató kötelezettsége, hogy a távozó dolgozónak kiadott igazolásokon feltüntesse azt is, hogy milyen levonási kötelezettségei lesznek az új munkáltatónak. Természetesen az igazolást át kell adni a bérszámfejtés részére az új munkahelyen.

Ha nem vonják le a munkabérletiltást

Amennyiben nem teljesíti a levonást a munkáltató, határozattal lehet kötelezni arra, hogy megfizesse a le nem vont összeget.

Az adóvégrehajtó ellenőrizheti a munkáltatót, az ellenőrzésre a munkáltató székhelye szerinti alsó fokú adóhatóság végrehajtója jogosult.

A bérszámfejtést végző személy is felelőssé tehető a nem teljesített munkabérletiltás miatt. Felelőssége azonos a munkáltatóval, ha kiderül, hogy szándékosan szegte meg kötelezettségét. Készfizető kezesként felel, ha a munkáltatón nem hajtható be az összeg.