A lassuló gazdaság következménye lehet a vállalkozások számára, hogy újragondolják munkáltatói szemmel foglalkoztatottjaik helyzetét, áttekintsék a munkaszerződéseket, esetleg munkaviszonyokat szüntessenek meg. Annak érdekében, hogy kellőképp átgondolt legyen a folyamat, összegyűjtöttünk néhány hasznos gondolatot.

Munkaszerződés módosítása munkáltatói oldalról

A felek a munkaszerződést csak közös megegyezéssel módosíthatják. Fő szabályként a módosítást írásba kell foglalni, és használni kell benne ugyanazon elemeket, amelyek a szerződés megkötésekor is kötelezőek. Például a munkaidő, munkabér tisztázása.

Az írásbeliség alól felmentést kaphat a munkáltató. Erre egy példa, ha a dolgozó a szóban felajánlott új munkakört elfogadja és ott ráutaló magatartással hosszabb időn át dolgozik. Ilyen esetben nem lehet később érvénytelenségre hivatkozni az írásbeliség hiánya miatt.

A munkaidő nem csökkenthető

A vállalkozás jövedelmezősége nem lehet indok a munkabér és munkaidő csökkentéséhez.

A munkavállaló jogszerűen csak a következő változtatásokra kötelezhető:

  • korlátozott ideig
  • a munkaszerződéstől eltérően

kerüljön foglalkoztatásra.

Ez jelenthet más munkakört, vagy akár más munkáltatót is. A korlátozott időtartam azt jelenti, hogy az évenkénti 44 munkanapot vagy 352 órát nem haladhatja meg. Évtől rövidebb munkaviszonynál arányosítani kell az időtartamot. A munkabér ebben az esetben sem módosítható.

Munkáltatói felmondás

Amennyiben a vállalkozás helyzete miatt felmondásra kerül sor, rendes felmondással kell megszüntetni a munkaviszonyt. A felmondásnak indoklási kötelezettsége van, az indok lehet a működésképtelenség.

Szigorú feltételek mellett felajánlható a dolgozó számára a bércsökkentés vagy munkaidő-csökkentés lehetősége is, a munkaszerződés megtartása mellett. Ha ezt elutasítja a dolgozó, az önmagában nem lehet a munkáltatói felmondás indoka. Az indok csak olyan lehet, amely a munkaszerződés módosításának indoka is lett volna, pl.:

  • megszűnő munkakör
  • dolgozó alkalmatlansága
  • korábbiaktól eltérő bérezés bevezetése.

Arra figyelni kell, hogy a munkáltatói indoklás mindig legyen jogszerű, világos, valós. Ha az elbocsátott dolgozó helyére hasonló feltételekkel új munkavállalót vesznek fel, – akár más pozíció vagy munkakör feltüntetésével,- akkor a felmondás jogellenes lehet. Az elbocsátott dolgozó ekkor munkaügyi pert indíthat, és állíthatja azt, hogy a munkáltató működése nem lehetetlenült el. Ha a vállalkozás érdemben eltérő feltételekkel vesz fel új munkavállalót, akkor már nem támadható meg a felmondás, hisz a bíróságok nem vizsgálhatják a munkáltató gazdasági döntéseinek racionalitását.