A munkavállaló több kérdéssel is szembesülhet, ha munkáltatója megváltozik, azaz más működteti tovább az adott céget, gyáregységet, üzemet stb.  A legfontosabb azzal tisztában lenni, hogy az új munkáltatónak milyen esetekben kötelessége átvenni a munkavállalókat és a korábbi feltételek szerint továbbfoglalkoztatni őket. A cikk ebben a kérdésben segít eligazodni, valamint áttekinti a változással érintett munkavállalók fontosabb jogait.

Milyen eseteken lesz jogutódja az új munkáltató a réginek?

A jogutód cég a jogelőd helyébe lép (mint munkáltató) a következő esetekben:

  • ha egy cég megvásárol egy másikat,
  • összeolvadás vagy beolvadás történik,
  • ha egy cégből több cég alakul, illetve
  • ha egy cégből kiválik egy másik cég.

Munkajogi értelemben a régi munkáltató helyébe lép az új, így kap védelmet minden munkavállaló a jog segítségével az állásuk elvesztésétől.

Amikor tehát olyan összeszervezett erőforrások kerülnek átadásra, amelyek megtartják identitásukat és az átvevő ugyanolyan célra, ugyanúgy folytatja a tevékenységet, akkor munkajogi értelemben jogutódlás történik.

A munkáltató kötelezettségei a munkavállalókkal szemben

Az új munkáltatónak a jogok mellett a kötelezettségeket is tovább kell vinnie, és helyt kell állnia azokért. Ez alól az sem mentesíti, ha azt mondja, hogy nem tudott arról az átvételkor, mert nem kapott esetleg tájékoztatást az előző munkáltatótól. Ilyenkor jogorvoslatot csak az átadótól kaphat, a munkavállalókkal szemben mindenképp fennáll a kötelezettsége. Az új munkáltatónak tovább kell vinnie a munkavállalók külön megállapodásait, például a tanulmányi szerződéseket, a versenytilalmi megállapodásokat is. Egy évig fenn kell tartani a kollektív szerződés feltételeit is, ha nála nincs másik hatályos kollektív szerződés.

Ha nem kíván a munkavállaló maradni

A munkavállalóknak nincs befolyásuk a munkáltatók közti jogügyletre. Kötelesek munkába állni az új tulajdonosnál, mert amennyiben ez nem történik meg, felmondási idő és végkielégítés nélkül azonnali hatállyal megszűnik a munkaviszonyuk.

Az átadás után a minden munkavállaló számára 30 nap  áll rendelkezésre, ha úgy gondolja, hogy felmondjanak, ha a munkafeltételeik az átadás-átvétel miatt jelentősen és hátrányosan változnak. Indokolt esetben ilyenkor a távolléti díj a felmentési periódus idejére illetve a végkielégítés kifizethető.

Jog a tájékoztatáshoz

A munkáltatóknak kötelessége legkésőbb 15 nappal az átadás előtt tájékoztatni az üzemi tanácsot a tervezett időpontról, az okról, és a munkavállalókat érintő következményekről, ezzel együtt tárgyalást is kell kezdeményeznie a dolgozókkal kapcsolatos intézkedésekről. Adótanácsadó tippünk: az egyeztetések nem jelentik azt, hogy egyezségre is kell jutnia a munkáltatóknak az üzemi tanáccsal.

A tájékoztatásnak írásban kell megtörténnie, hasonlóan az átvevőt érintő tájékoztatási kötelezettséghez, amelynek az átvételt követő 15 napon belül kell megtörténnie.