Egy vállalkozás mobilitási céllal a munkavállaló részére lakást bérelhet, vagy támogathatja munkavállalóját a lakás bérleti díjához adott támogatással. Lehetősége van a rezsit részben vagy egészben fizetni, azonban mindennek adóvonzata lesz.

Adóköteles jövedelem

Minden jövedelem adóköteles, amit a munkáltató megszerez a tevékenység ellenértékeként, vagy munkaviszonyára tekintettel, készpénzben vagy más formában. A dolgozó részben térített vagy térítésmentesen biztosított lakhatása juttatás lesz a dolgozó részére. Olyan juttatás, amely a személyes és családi szükségletét elégíti ki, tehát mindenképp adóköteles.

Ez az adókötelezettség független attól, hogy a szállás biztosítása

  • a munkáltató tulajdonában lévő ingatlanban történik-e,
  • vagy egy, a munkáltató által bérelt lakásban,
  • vagy a dolgozó által bérelt lakásban, amelynek bérleti díjához hozzájárul a munkáltató.

A munkavállaló részére adott juttatás adóvonzata

A juttatás munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül. A juttatás ellenértékének a szokásos piaci értékét kell tekinteni. Ez az érték jövedelem lesz, ebből SZJA-előleget és járulékot kell levonnia a munkáltatónak, fizetnie kell szochot és szakképzési hozzájárulást.

Akkor is meg kell állapítania a bevételt terhelő adóelőleget a munkáltatónak, ha nem készpénzben történik a juttatás fizetése. Ekkor nincs lehetőség a bevételből levonni az adóelőleget, a munkáltatónak meg kell fizetnie azt a munkavállaló helyett, és le kell könyvelnie a munkavállalóval szembeni követelésként.

Az általános forgalmi adó nem vonható le.

Mikor lehet adómentes a munkavállaló részére biztosított szállás?

Ha olyan szolgálati lakást, munkásszállást biztosít a munkáltató a magánszemélynek, amely

  • a munkáltató tulajdonában áll, vagy általa bérelt
  • egy lakóhelyiséggel rendelkezik és a lakóhelyiségben egynél több, vagy több lakóhelyiséggel rendelkezik és lakóhelyiségenként legalább egy
  • a munkáltatóval munkaviszonyban lévő dolgozó elhelyezését biztosítja
  • olyan munkavállaló elhelyezését biztosítja, aki nem rendelkezik lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával azon a településen, ahol a munkahelye van. (SZJA-trv. 1. számú melléklet, 8.6 f, pont)

Családtagok elhelyezése kizárt a szálláshelyen. A szálláson felmerült rezsi is adómentes lesz a munkásszálláson. A rezsi megfizethető a munkáltató nevére szóló közüzemi számlák alapján, vagy ha bérleményről van szó, a bérbeadó által adott bizonylat alapján.