Egy képzés elvégzése után maximum 5 évre köthető ki munkaviszony felmondási tilalom a munkavállaló támogatása esetén. A támogatást jellemzően olyan képzésre adja a munkáltató, amely a dolgozó munkáltatónál végzett jelenlegi vagy jövőbeli tevékenység ellátásához szükséges ismeretanyag megszerzését jelenti.

Nem minden képzésre köthető tanulmányi szerződés

Tanulmányi szerződést nem lehet kötni a munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmény biztosítására, valamint ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezi a dolgozót. Csak a munkavállaló által választott képzésre köthető tanulmányi szerződés. Akár iskolarendszeren kívüli képzésre is adható a támogatás, illetve köthető tanulmányi szerződés.

A támogatás adózását nem befolyásolja az, hogy tanulmányi szerződéssel vagy anélkül biztosítja azt a munkáltató.

Ha kötelezi a munkáltató a munkavállalót egy adott képzés elvégzésére, akkor a költségeket ki kell fizetnie a munkáltatónak. Tanulmányi szerződést azonban nem köthet ebben az esetben. Nem kötheti ki, hogy a munkaviszony megszűnése vagy a bizonyítvány meg nem szerzése a támogatás visszafizetését eredményezi. Ha a dolgozó kérésére támogatja a képzést, akár munkaidő-kedvezménnyel, akár a képzés díjának kifizetésével, akkor köthetnek tanulmányi szerződést, és megállapodhatnak a nem teljesítés következményeiben.

Munkavállaló támogatása során keletkező adókötelezettség

Adókötelezettség keletkezhet akkor, amikor a munkáltató kifizeti a képzés díját vagy egyéb felmerült költségeket, azaz a juttatás nyújtásakor és akkor is, amikor egy esetleges nem teljesítés esetén elengedi a munkáltató a követelése összegét.

A nem iskolarendszerű képzés esetén a munkavállaló támogatása adómentes juttatást, az iskolarendszerű képzés esetén pedig munkaviszonyból származó jövedelmet jelent. Ez független attól, hogy kötnek-e tanulmányi szerződést a felek.

Milyen kiadásokat fedezhet a munkáltató?

  • képzési díj átvállalása: adómentesen fizethető, ha a dolgozót a munkáltatója olyan képzésre küldi, ahol a munkakörével kapcsolatos ismereteket szerzi meg, illetve olyan tanfolyamra küldi, ahol megtanul egy új eljárást, vagy megismeri egy új berendezés kezelését
  • külföldi vagy belföldi szállásköltség szintén elszámolható adófizetés nélkül, ha a képzés körülményei megfelelnek a hivatali, üzleti utazás feltételeinek
  • az utazási költségek is elszámolhatók adómentesen az üzleti utazás szabályai szerint
  • ha nem fizet napidíjat a munkáltató a képzés ideje alatt, akkor az étkezés egyes meghatározott juttatásként számolható el. Ebben az esetben a munkáltató nevére szóló számlát kell vinni, és az étkezés a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezésnek minősül.

Ha olyan képzést szeretne a dolgozó, amely nem szükséges a munkaköre ellátásához, csak a személyes érdeklődését szolgálja, akkor a megtérített költségek a munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint adóznak. Ez akkor is igaz, ha iskolarendszeren kívüli a képzés.

Visszakövetelhető a munkavállaló támogatása?

Ha szerződést szeg a munkavállaló, akkor az addig adott támogatás arányosan visszakövetelhető. A munkáltatót terhelő szocho és szakképzési hozzájárulás azonban nem kérhető vissza, mert a juttatás után fizetett társadalombiztosítási kötelezettség nem tekinthető támogatásnak.