A munkavállalói biztosíték kb. 10 éve ad arra lehetőséget, hogy a dolgozó maximum egyhavi alapbére a munkáltatónál letétbe kerüljön, elkülönített számlára, annak érdekében, hogy esetleges kártérítési igényeit ebből érvényesíthesse a munkáltató.

Munkavállalói biztosíték alkalmazási köre

Gyakran alkalmazzák értéket kezelő munkakörökben, mint például a pénztáros, de utalványokat kezelő dolgozó, vagy belső ellenőri munkakörnél is előfordul. Csak olyan munkakörben dolgozóval köthető ilyen megállapodás, aki más dolgozótól vagy harmadik személytől rendszeresen pénzt vagy más értéket vesz át, vagy részükre kifizetést teljesít, vagy ezek teljesítését ellenőrzi. A rendszeresség fontos fogalmi elem. Ha a dolgozó csak őrzi a pénzt, nem köthető ilyen megállapodás.

A biztosíték révén a munkáltató nagyobb odafigyelésre tudja ösztönözni a dolgozóját, növelheti a felelősségérzetet.

Megállapodás a letétről

A letétről szóló megállapodást lehet munkaszerződésbe is foglalni, de egy külön szerződés is megfelelő. A szerződés megköthető a munkaviszony létesítésekor, de később, annak fennállása alatt is.

Amennyiben megváltozik a munkakör, vagy megszűnik a munkaviszony, a jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetni a letétet a dolgozónak.

Munkavállalói biztosíték összege

A letét összegének megállapításakor a megállapodás megkötésekor érvényes bért kell figyelembe venni. Ha időközben nő az alapbér, a munkáltató nem kérheti a biztosíték összegének emelését.

A letét kezelése

A munkáltató az összeg átvételét követő munkanapon egy általa választott hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás elkülönített számláján elhelyezi a letétet. Az összeget nem használhatja semmilyen más célra, csak az esetleges kártérítési igényének kielégítésére. A letét csak olyan munkáltatói kárigény rendezésére használható, amely a munkakör biztosíték kikötésére alapot adó jellegéhez kapcsolódik.

Kártérítési igény érvényesítése

A kártérítési igény érvényesítésekor a munkabérből való levonás szabályai szerint kell eljárni. A munkáltató nem vonhat le a biztosíték összegéből automatikusan.

  • Jogerős fizetési felszólítás,
  • bírósági határozat,
  • vagy munkavállalói hozzájárulás alapján történhet levonás.

Amennyiben a kártérítés mértéke a kötelező legkisebb munkabér háromszorosának összegét nem éri el, fizetési felszólítással történhet a levonás, ennél nagyobb összegnél peres eljárás kezdeményezésével.

Ha a munkavállalói biztosíték összege csökken, mert abból jogszerűen levonás történik, nem kell visszapótolnia azt a munkavállalónak. A felek azonban közös megegyezéssel köthetnek megállapodást az összeg kiegészítésére.