A várandósság alatt a munkavállalói jogok bővülnek, speciális engedmények vonatkoznak a kismamákra.

A pandémia alatti időszakban különös jelentősége van a kérdésnek, hogy a felmondási védelemhez való jog érvényes-e akkor is, ha a munkáltató rossz gazdasági körülmények közé kerül és le kell építenie a munkavállalói egy részét. A válasz igen, a felmondási védelemhez való jog ilyen körülmények között is él. Ha a vállalkozás annyira rossz körülmények közé kerül, hogy meg kell szüntetnie a működését, és az összes munkavállaló munkaviszonya megszűnik, akkor már nem érvényes a védelem. Ilyenkor a várandós munkavállaló munkaviszonya is megszűnik. Amennyiben a gyermek nem születik meg a megszűnés napjáig, az anya nem lesz jogosult csedre és gyedre sem.

Ha a cég megszűnése a szülés utánra esik, akkor az ellátásokat passzív jogon kapja az anya, annak ellenére is, hogy a munkaviszonya megszűnik időközben.

Fizetés nélküli szabadság

A nehéz gazdasági körülmények sok vállalkozásnál indokolták a dolgozók fizetés nélküli szabadságra küldését. Amennyiben ebben nem volt partner a munkavállaló, akár a munkaviszonya felmondására is számíthatott, munkáltatójának gazdasági helyzetére hivatkozva. A várandós munkavállaló esetében azonban fennáll a felmondási védelem, így fizetés nélküli szabadság kivételére sem kötelezhető. A 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadság ráadásul a folyamatos jogviszony megszűnését eredményezheti, ami befolyásolja a kismama leendő egészségbiztosítási pénzbeli ellátásait.

Munkavállalói jogok az orvosi vizsgálatokon való részvételre

A szükséges orvosi vizsgálatokra el kell engedni a munkavállalót. A Munka Törvénykönyve előírása alapján a dolgozó mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a kötelező orvosi vizsgálatok tartamára. Egy, akár 3 órán át tartó cukorterheléses vizsgálat esetén nem kötelezhető a dolgozó a szabadság kivételére, és nem is kötelezhető ennek az időtartamnak a ledolgozására sem. A munkavégzés alóli mentesülés mellett még díjazás is jár a dolgozónak: távolléti díj illeti meg a vizsgálatokon való részvétel idejére.

Munkavállalói jogok a veszélyes munkakörökben

Ha olyan munkakörben dolgozik a kismama, amely veszélyeztetheti a magzatot, vagy az anyát, akkor nem javasolt a további munkavégzés. Ilyenkor gyakran táppénzre küldik a munkavállalót. Ez azonban nem a megfelelő ügymenet. A kismamát megillető munkavállalói jogok alapján ilyenkor ugyanis az egészségi állapotnak megfelelő munkakört kell felajánlani a dolgozó részére a várandósság megállapításától a gyermek 1 éves koráig. A munkavégzés alól kismamát fel kell menteni, amennyiben nem lehetséges az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatás. A felajánlott munkakörnek megfelelő alapbért kell számára fizetni, amely nem lehet kevesebb, mint a munkaszerződés szerinti alapbére. A munka alóli felmentés idejére is alapbére illeti meg.

Kirendelés kismamáknál

A munkáltató a dolgozó hozzájárulása nélkül nem kötelezheti a munkavállalót más helységben végzendő munkára a várandósság megállapításától a gyermek 3 éves koráig.

Munkavállalói jogok a munkaidő és a pihenőidő kapcsán

A várandósság megállapításától a gyermek 3 éves koráig nem alkalmazható egyenlőtlen munkaidő-beosztás, csak a dolgozó hozzájárulása esetén. Nem oszthatóak be a heti pihenőnapok egyenlőtlenül és nem rendelhető el sem rendkívüli munkaidő, sem készenlét, valamint éjszakai munka sem.