Egy munkaviszony létesítésekor a munkáltatónak többféle dokumentumot kell kiállítania, és megőriznie mindaddig, amíg az fennáll.

A munkaviszony mindig egy munkaszerződéssel jön létre, a szerződés hatályba lépésének időpontja lesz a munkaviszony kezdete. Ha nincs külön rendelkezés a szerződésben erről, akkor a szerződés megkötésének napján jön létre.

Teendők a munkaviszony kezdete előtt

A NAV felé történő bejelentés határideje a biztosítási jogviszony első napja. A munkáltatónak kell biztosítania a munkaköri alkalmassági vizsgálatot, és meg kell térítenie annak költségeit. A dolgozónak együtt kell működnie az alkalmassági vizsgálat lefolytatásában.

Munkaszerződés

A munkaszerződést mindig írásba kell foglalni. Amennyiben elmulasztja a munkáltató, akkor a munkavállaló 30 napon belül hivatkozhat a munkaviszony érvénytelenségére. A szerződésben kötelező szerepeltetni a felek adatain kívül a munkakört és az alapbért.

Szükséges egy tájékoztatót is átadni a dolgozónak, amely egy egyoldalú jognyilatkozat. Ha a tartalmát illetően változás következik be, akkor bármikor újra kiadható.

A munkaviszony kezdete után 15 napon belül tájékoztatni kell a dolgozót arról, hogy ki a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint hogy kollektív szerződés alá tartozik-e a dolgozó. A következő témákról nem kell feltétlenül írni a tájékoztatóban, de mindenképp szükséges ezekről tájékoztatni a munkavállalót:

  • alapbéren felüli munkabér és egyéb juttatások
  • a bérről való elszámolás
  • napi munkaidő
  • felmondási idő megállapításának módja
  • szabadság mértéke, kiadása

Munkaköri leírás átadása

A munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül szükséges munkaköri leírást készíteni a dolgozó részére.

Nyilvántartásba vétel

A biztosított adatait a munkáltató nyilvántartásba veszi, és erről igazolást állít ki a munkavállaló részére.  A nyilvántartásba vétel elmulasztásáért mulasztási bírság szabható ki a munkáltatóra.

Személyes adatok kezelése

Írásban kell tájékoztatni a munkavállalót arról, hogy a munkáltató elektronikus megfigyelő rendszert üzemeltet, vagy kezeli a dolgozó biometrikus adatait (pl. ujjlenyomat). Személyiségi jogokat tehát csak akkor korlátozhat a munkáltató, ha arról előzetesen tájékoztatót ad ki. A szerződés megkötéséhez szükséges személyes iratokat nem másolhatja a munkáltató.

TB kiskönyv a munkaviszony létesítésekor

Amennyiben a dolgozó rendelkezik TB kiskönyvvel, akkor azt a kezdő napon átadja a munkáltatója részére, akinek 3 napja lesz, hogy bejegyezze a jogviszony kezdetét.

Egyes nyilatkozatok kiállítása

A gyermekek után járó pótszabadság miatt a dolgozót a gyermekek meglétéről, számáról, születési adatáról kell nyilatkozatot kitölteni. A megváltozott munkaképességről a pótszabadság és a szocho kedvezmény miatt kell nyilatkozni.

Ha tartozása van a dolgozónak, amelyet a béréből vonnak, akkor az előző munkáltatótól kapott, erről szóló igazolást is át kell adnia.

Megőrzés

A munkaszerződés, tájékoztatók, nyilatkozatok megőrzési határideje 3 év, mivel a munkajogi igények 3 év után évülnek el.