A vállalkozásoknak a 2012. évre vonatkozó helyi iparűzési adó bevallásukat május 31-ig kell beadniuk. Ha a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működik egy cég, akkor ettől eltérhet a határidő, ugyanis ekkor az adóév végét követő ötödik hónap utolsó napjáig kell eleget tenni a bevallási kötelezettségnek.

Az iparűzési adó bevallás

Elektronikus bevallás: 2013-tól elektronikus úton is beadható a bevallás – bár nem minden településen – a korábbi papíralapú mellett. Tavaly csak a kitöltés volt lehetséges elektronikus úton, de a bevallást csak postai úton lehetett beadni.

Meghatalmazás beadás előtt: ha nem saját jogán vagy törvényes képviselőként nyújtja be a bevallást valaki, hanem például mint a cég könyvelője, akkor bejelentést kell tenni erről az Adóügyi Osztálynak, állandó meghatalmazást, megbízást kell tenni.

Székhely, telephely speciális esetei: magánszemélyek esetében a lakóhely, külföldi székhelyű vállalkozásoknál a fióktelep helyeként megjelölt hely. Telephely az adózó állandó üzleti létesítménye, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységét folytatja, pl. gyár, raktár, képviselet, de ide tartozik pl. a szélerőmű, a termőföld is. Fontos, hogy a gazdasági társaságokról szóló trv. vagy a cégbejegyzés szerinti telephely nem feltétlenül azonos az iparűzési adó telephelyfogalmával.  Jó példa erre a közszolgáltató cég, egy vezetékes távközlési szolgáltatónál például telephely az adott évre, az adóév első napján meglévő előfizetői szolgáltatásnyújtási helyek.

A bevallás betétlapjai

A-D betétlapok a nettó árbevétel levezetését tartalmazzák, ezek egyikét kell kitölteni (az adott vállalkozás tevékenységének jellege szerintit). Az E betétlapot azoknak kell kitölteni, akiknél 2012-ben és 2013-ban sem nulla az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) valamint a közvetített szolgáltatások értéke.

Egyszerűsített megállapítási mód

Meghatározott adózói kör választhatja az adó alapjának egyszerűsített megállapítási módját is, ez esetben a „IV.  Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata” főlapot kell kitölteni. Választhatja: SzJA-trv. szerinti átalányadó vállalkozó, EVA-alany, vagy akinél a nettó árbevétel a 8 millió forintot nem haladta meg előző adóévben.

Korlátos levonhatóság

Korlátos levonhatóság: az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatás értéke sávos módon korlátozottan vonható le a nettó árbevételből. Nem esik korlátozás alá az exportértékesítésre jutó ELÁBÉ és a pénzügyi lízing során elszámolt ELÁBÉ.

Mivel 2013-tól belépett a fent említett korlátozott levonhatóság, ezért a 2013. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakra vonatkozó előlegfizetési időszaknál, az előleg kiszámításánál ezt már figyelembe kell venni, a 2013-as év második félévére. Az adóelőleget önadózással kell teljesítenie az adózónak. A  „VIII. Adóelőleg bevallása” lapon kell kiszámítani és bevallani az előleget. Az előleget a bevallás határidejét (naptári üzleti éves vállalkozásoknál május 31.) követő második hónap első napjától (július 1.) kezdődő egy éves időszakra kell megállapítani. Az adóelőleg-részlet esedékessége a harmadik hónap 15. napja (alapesetben szeptember15.). A második előleg részlet fizetése az előlegfizetési időszak 9. hónapjának 15. napján (jövő év március 15.) lesz esedékes.