Tegyen lépéseket likviditásának megőrzéséért! Egyre több vállalkozás küzd anyagi nehézségekkel, és ha szeretnének megfelelni kintlévőségeik rendezésében, a pénzzel történő kiegyenlítésen túl egyéb eszközöket is igénybe kell venniük.

A cégvezetők igyekeznek likviditásuk biztosítására egyre rövidebb fizetési határidőt megszabni, azonban ez még nem segítség a fizetési fegyelem javulásához. Néhány segítő tippet bocsátunk ügyfelei rendelkezésére a témában.

Nem fizetnek ügyfelei

Az átlagos késedelem napjainkban több, mint 20 nap, és a cégek a szerződések több, mint felénél késnek a fizetéssel. Ha eljutottunk az ellenszolgáltatás teljesítésének határidejéig, és láthatóan nem, vagy nehezen folyik be a pénzünk, élhetünk az ún. engedményezéssel. Ilyenkor a követelésünket egy adásvételi ügylet keretében átruházzuk másra, akinek majd fizetni fog partnerünk. Szegedi könyvelőirodánk tapasztalata alapján érdemes az ilyen megállapodást írásban rögzíteni, annak ellenére, hogy alakilag nem követelmény az írásosság. Az ügyletben engedményezőként szerepelünk, az engedményes pedig az, akinek eladjuk a követelést. Üzletszerűen nem végezhetjük a követelésvásárlást, mert az már pénzügyi szolgáltatásnak minősül és engedélyköteles.

Ha olyan szerencsés esettel állunk szemben, ahol nekünk is teljesítenünk kell a felénk tartozó félnek, akkor érdemes az egymással szemben álló tartozásokat kompenzálni, ami azt jelenti, hogy kölcsönös banki utalás nélkül, egy számviteli művelettel megszüntetjük az azonos értékű tartozásokat.

Ha a szokásos üzleti folyamatoktól eltérő ok indokolja, el is engedhetjük a partnerünk tartozását, ebben az esetben rendkívüli ráfordítás lesz a követelésünk teljes összege.

A vállalkozások számára még egyéb jogi utak is rendelkezésre állnak hasonló esetben, fordulhatnak követeléskezelőhöz, kezdeményezhetnek fizetési meghagyást, indíthatnak felszámolási eljárást, fordulhatnak bírósághoz, de ezek a lépések sok esetben kevesebb sikerrel kecsegtetnek, mint a jogi út nélküli, közös megállapodáson nyugvó, mindkét fél türelmét és lojalitását igénylő megoldások. Szegedi könyvelőirodánk tanácsa, hogy érdemes bármelyik előtt egyeztetést kezdeményezni a nem fizető féllel, előtte írásban és bizonyíthatóan szólítsuk fel az adóst a fizetésre. Ha nincs eredménye, keressük meg személyesen vagy telefonon, beszéljünk a nemfizetés okáról. Jó, ha 30-40 napnál tovább nem tart a belső behajtás időszaka, ilyenkor már érdemes külső szakemberre bízni a továbbiakat. A követeléskezelő rutinosabban mozog a behajtás területén, több eszközt ismer és használ ilyen esetekben. A munkájukért jutalékot kell fizetnünk, a jutalék mértéke függ a kintlévőség korától, a követelések számától és összegétől.

Az Eu-Tax Consulting szeretne a tartozások keletkezésének megelőzésében is segítséget nyújtani, ezért egy következő bejegyzésben segítséget adunk ahhoz, hogyan lehetünk körültekintőbbek üzleti partnerünk megítélésekor.