A tavaly elindított Nők 40 program az idei évben is folytatódott, sőt kibővítették a célcsoportot. A program alapja a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjazási lehetősége volt, amelyet tavaly úgy bővítettek ki, hogy támogatták azokat a vállalkozásokat, akik hozzásegítették a 40 év jogosultsági viszony megszerzéséhez az ahhoz közel álló nőket.

Nők 40 program lényege

Azok az 55 év feletti nők, akiknek egy év hiányzott a negyven évhez, és legalább fél éve álláskeresőként nyilvántartásban voltak, részt vehettek a Nők 40 programban. A részvétel azt jelenti, hogy alkalmazásukkal munkaadójuk a bérszámfejtés során érvényesíthető munkabér- és szociális hozzájárulásiadó- támogatást kaphatott.

Kibővített program, 2014-től

A munkaügyi hivatalokban lehetett kérni március végéig a programra jelentkezőknek, hogy vegyék nyilvántartásba őket álláskeresőként. A program további feltételei, amelyekkel az adott munkavállaló részt vehetett a Nők 40 programban:

  • 60. életév betöltése, függetlenül, hogy mennyi jogosultsági időt gyűjtött össze vagy
  • 55. életév betöltése, legalább 37 év jogosultsági idővel.

Milyen támogatást kaphatott a munkáltató?

A támogatás igénylésének feltétele volt, hogy a munkaadó teljes munkaidőben foglalkoztatja a Nők 40 programban részt vevő személyt. A vállalkozásnak a munkaügyi hivatalban lehetett kezdeményezni a támogatás igénybevételét, amely maximum 10 hónapig jár, de legalább 1 évig kell foglalkoztatni a dolgozót. A támogatás egyrészt munkabértámogatás, másrészt szocho-támogatás.

A támogatás mértéke legalább 50%-os a bérre és a szocho-ra, de maximum a garantált bérminimum 125%-a lehetett a megállapított támogatott bér összege.

Nem mindenki kaphatott támogatást

Azok a vállalkozások, amelyek csődeljárás vagy felszámolási, végelszámolási eljárás alatt állnak, nem igényelhették a Nők 40 program támogatását. Kizáró ok még a lejárt köztartozás, illetve az, ha a cég nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, vagy nem minősül átlátható szervezetnek. Ezek a kizáró okok egyébként a legtöbb támogatásnál fennállnak.

Rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló igazolás

Az 1/2012 NGM rendelet tartalmazza, hogyan lehet megszerezni a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolását: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.NGM

Nem kaphatott támogatást a Nők 40 programban az a vállalkozás, amellyel szemben az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján az egyenlő bánásmód megsértése miatt bíróság vagy hatóság jogerőre emelkedett és végrehajtható határozatot hozott az elmúlt két évben.