A nyugdíj megállapítása során előjöhet a kérdés, hogy a korábbi megbízási jogviszony hogyan vehető figyelembe a nyugdíj összegének számításakor és jelent-e szolgálati idő növekményt.

Biztosítási jogviszony

Amennyiben a megbízásos jogviszony biztosítási jogviszonynak minősül, számítani fog a nyugdíj megállapítása alkalmával is. Akkor számít biztosítottnak a díjazás ellenében megbízási jogviszony keretében személyesen munkát végző személy, ha a tevékenységéből származó havi járulékalapot képező jövedelme legalább a minimálbér 30%-a, vagy naptári napokra számítva, annak 1/30-ad része összegű.

2019-ben ezen összegek így alakulnak: 44 700 ft havonta, naponta: 1490 ft.

A fentiek nemcsak a megbízási jogviszonyra, hanem az egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyra is fennállnak.

A nyugdíj megállapítása során beszámítható időszak

Ha a biztosítással járó jogviszony 1997. december 31. utáni, és a rá jutó időszakra a jogszabályok szerinti nyugdíjjárulékot levonták a biztosítottól, akkor ez az időszak szolgálati időnek számít. Az 1998. január 1. előtti időszakra az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időt számolni.

Rendszeres, személyes munkavégzésre irányuló megbízásos jogviszony alapján biztosítottként munkában töltött időt 1963. június 1-től lehet beszámolni szolgálati időként.

A fentieknek megfelelő megbízásos jogviszony szolgálati időnek számít, mert a személy biztosítottnak minősül.

Ingyenes szerződés

Amennyiben a természetes személy ingyenesen végzi a munkát a megbízási szerződés alapján, nem lesz belőle szolgálati idő a nyugdíj megállapítása során.

Párhuzamos jogviszonyok

Ha a megbízásos jogviszonyban álló személy egyidejűleg más biztosítási jogviszonyban is munkát végez, akkor a szolgálati idő csak egyszeresen vehető figyelembe. Természetesen a megbízási díj összege a nyugellátás összegének számításakor figyelembe veendő.

Adategyeztetési eljárás a nyugellátás számításához

Az adategyeztetési eljárás során a megbízási jogviszony egyeztetésre kerül, és egy külön rovatba beírandó a szolgálati időt feltüntető kimutatásban.

Megbízási szerződés lezárása a nyugdíj megállapítása előtt

A korábbi szabályoktól eltérően már nem szükséges, hogy a nyugdíj megállapítása miatt az öregségi nyugdíj megállapításának napjától megszüntesse a magánszemély a megbízási jogviszonyt. Azonban mégis sokan döntenek úgy, hogy ilyenkor, a valódi pihenés érdekében lezárják a megbízási szerződés alapján végzett munkájukat is.  A lezárás legegyszerűbben közös megegyezéssel történhet. A felmondásos megszüntetésnél figyelni kell arra, hogy tartós megbízási jogviszonynál a felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában és akár azt is kiköthetik, hogy egy meghatározott idő előtt nem gyakorolható a rendes felmondás joga.

Nyugdíj megállapítása a megbízási díj alapján

A megbízási díj figyelembe veendő a nyugdíj összegénél, mivel nyugdíjjárulék alapot képez.