A kata-törvény szeptember 1-től hatályba lépő rendelkezései módosítják a kisadózó vállalkozók társadalombiztosítási jogállását, a nyugdíjjogszerzés alapját. Szeptembertől csak főfoglalkozású egyéni vállalkozó lehet a kata alanya, tehát megszűnik a nem főállású kataalanyiság. A nem főállású kataalanyiság alapján egyébként eddig sem szerezhetett ellátásra jogosultságot az érintett adózó.

Nyugdíjjogszerzés az 50 ezres és 75 ezres kata kötelezettséggel

A kata alany vállalkozó e tevékenysége, biztosítási jogviszonya alapján keletkezett közteherviselési kötelezettségeit havi 50 ezer forint megfizetésével tudja rendezni. Járulékalapot képező jövedelemként havi 108 ezer forint vehető figyelembe. A korábbi szabályozás szerint lehetősége volt az adózónak 75 ezer forint tételes adó megfizetésére, ami alapján havi 179 ezer forintot lehetett figyelembe venni járulékalapot képező jövedelemként.

Változások a katások szolgálati idő szerzésében

Az arányos szolgálati idő szerzését 2022-ig ki lehetett azzal védeni, hogy a katás vállalkozó befizette a magasabb összegű tételes adót, de ez a lehetőség az idén januártól megszűnt. Az idei év januárjától már a magasabb összegű tételes adó fizetéséhez tartozó járulékalap is alacsonyabb volt, mint a minimálbér összege. A szeptembertől hatályos szabályozás pedig megszünteti a magasabb összegű tételes adó fizetésének lehetőségét is. A katás vállalkozók így a minimálbér felét sem elérő járulékalapot tudnak realizálni a befizetésük után. Ez pedig alacsony nyugdíjjogszerzés lehetőségét és arányos szolgálati időt jelent.

Arányos szolgálati idő

Arányos szolgálati időről az 1997. évi LXXXI. trv. rendelkezik. A törvény alapján, amennyiben a nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem a minimálbérnél kevesebb, akkor a nyugdíj mértéke szempontjából biztosítási időnek az arányos időtartam vehető figyelembe, mint szolgálati idő.

A nyugellátás megállapítása szempontjából elkülönül a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő és a nyugellátás összegének megállapításakor figyelembe vehető szolgálati idő tartama. A nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő megállapításánál a biztosítási idő teljes tartamát figyelembe kell venni. A nyugellátás összegének megállapításakor csak az imént említett arányos időtartamot vehetjük figyelembe. Így akár az is előfordulhat, hogy a nyugdíjkorhatár betöltésekor rendelkezik a magánszemély 40 év szolgálati idővel, de a nyugdíj összegének meghatározásakor csak 36 évnyi figyelembe vehető szolgálati idővel lehet számolni, és ez alacsonyabb kezdő nyugdíjat jelent.

Hogyan alakul a nyugdíjjogszerzés a katás vállalkozónál?

Amennyiben fenntartja a katás vállalkozását és tegyük fel, hogy egész évben 50 ezer forint kata adót fizetett, 365 nap szolgálati időt szerez 2022-ben. A nyugdíj mértéke szempontjából azonban csak arányos szolgálati időt szerez.

  • Megszerzett járulékalap: 12 x 108 ezer = 1 296 ezer
  • Minimálbér éves összege: 12 x 200 ezer = 2 400 ezer
  • Arányos szolgálati idő = 1 296 / 2 400 x 365 = 197,1 (198 nap)

Ha a kisadózó augusztus végéig élt a 75 ezer forintos kata fizetési lehetőséggel, akkor hasonló számítással 284 nap megszerzett szolgálati időt számolhatunk a nyugdíj mértéke szempontjából.